`

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na II turę rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, która odbędzie się 31 sierpnia 2017roku o godz. 10:00.
Pan Bóg sam wybiera tych, których chce i powołuje ich do czynienia dzieła jakim jest zbawienie ludzi. Zbawienie to przyniósł nam Jezus Chrystus, a następne przekazał swoim uczniom, misję jednania ludzi z Bogiem. Kapłani są następcami apostołów powołanymi właśnie przez Boga do tego aby pouczać, umacniać i towarzyszyć ludziom w drodze ku Bogu. Pan Bóg jest konkretny w swoich działaniach, nie działa na sposób ludzki i powołuje tych, którzy odpowiedzą na jego wezwanie, czeka na gotowych do podjęcia zadania jakim jest wskazywanie światu na Chrystusa.

Ci, którzy mają  już „ręce gotowe i ochotne serce” mogą zgłaszać się do Rektoratu  naszej uczelni w celu rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej,  wypełniając  następujące  warunki :

Wymagane dokumenty potrzebne przy ubieganiu się o przyjęcie do WSD

 •  prośba o przyjęcie, napisana własnoręcznie (zob. „Wzór prośby o przyjęcie do WSD„),
 • życiorys własnoręcznie napisany(z dokładnymi danymi personalnymi),
 • świadectwo doświadczenia Boga i usłyszenia głosu powołania,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo chrztu,
 • świadectwo bierzmowania,
 • opinia księdza proboszcza,
 • opinia katechety,
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia, o zdolności do podjęcia studiów, wymagane przy   ubieganiu się o przyjęcie na wszystkie wyższe uczelnie
 • 4 fotografie legitymacyjne,
 • xero dowodu osobistego.

Należy przygotować się  rozmowy kwalifikacyjnej składającej się z części pisemnej i ustnej, która odbędzie się  31 sierpnia 2017roku o godz. 10:00 (II tura) w Domu formacyjnym Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Siedleckie, który mieści się w Nowym Opolu k. Siedlec, ul. Seminaryjna 26

Zagadnienia (do wyboru), które będą poruszane w ramach pierwszej części rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Znaczenie pontyfikatów papieży Jana Pawła II i Jana XXIII dla Kościoła i świata.
 2. Na czym polega wyjątkowość chrześcijaństwa w stosunku do innych religii?
 3. Ukaż powołanie kapłańskie jako dar i tajemnicę. (W nawiązaniu do książki św. Jana Pawła II pt. Dar i Tajemnica, Kraków 1999.)
 4. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? (W nawiązaniu do książki pt. Wierzę w Syna Bożego, pod red. Ks. M. Paluszkiewicza, Siedlce 2014.)
 5. Jaką rolę pełni Duch Święty w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina?
 6. Uzasadnij potrzebę i wartość czystości seksualnej w rozwoju młodego człowieka na podstawie znanej Ci literatury chrześcijańskiej.
 7. Jaka postawę winien przejawiać chrześcijanin wobec spraw dotyczących życia, takich jak: aborcja, eutanazja, „in vitro” i dlaczego?
 8. Omów życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich na podstawie Dziejów Apostolskich.
 9. Omów postać i działalność św. Pawła Apostoła.
 10. Czy wiara chrześcijańska zobowiązuje do patriotyzmu? Uzasadnij na podstawie znanej Ci literatury polskiej.

Lektury pomocne w przygotowaniu wyżej wymienionych zagadnień:

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. ks. M. Rusecki, Lublin 1992.
 • Dar i tajemnica, Jan Paweł II
 • Wierzą w Syna Bożego, red. Ks. M. Paluszkiewicz, Siedlce 2014.  (Można nabyć w czasie „Niedziel seminaryjnych” w parafiach.)

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów….

 

 

 

 

 

Święcenia kapłańskie

W dniu 10 czerwca Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda udzielił 7 naszym
braciom święceń kapłanskich. Do grona kapłanów zostali włączeni
ks. Łukasz Bąk, ks. Michał Bieńczyk, ks. Damian Koryciński,
ks. Mateusz Kozłowski, ks. Łukasz Krasucki, ks. Michał Pniewski
oraz ks. Jakub Przygrodzki.
Bogu niech będą dzięki!

 

 

 

 

Kapłaństwo to piękny dar ale także i zadanie. Kapłan to ktoś ustanowiony z ludu i dla ludu. Podlega podobnie jak inni ludzie pokusom i ograniczeniom. Ufa jednak w pełni Chrystusowi i woła za Świętym Pawłem; ,, Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia " ( Flp 4, 13).

Kapłan jest wezwany do tego, aby wspomagać ludzi w dążeniu do Boga, aby przybliżac im kwestie związane z wiarą. Przede wszystkim jednak Sprawuje Najświętszą Ofiarę, gdzie Chrystus daje nam Siebie. To na słowa kapłana za sprawą Ducha Świętego chleb i wino stają się Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ksiądz ma także na mocy udzielonej przez Chrystusa władzę odpuszczania grzechów w Sakramencie Pokuty. Jest to zatem wielka godność, z którą wiąże się wielka odpowiedzialność. Nasi bracia dostąpili tej godności, nie dzięki własnym zasługom czy talentom, ale dzięki Bożej Łasce i Jego Nieskończonemu Miłosierdziu. W duchu wielkiej radośći i świadomości tej właśnie, że sami z siebie nic nie możemy uczynić prośmy Pana aby powoływał nowych kapłanów, a obecnych aby obdarzał dobrym zdrowiem i swoimi łaskami.

 

 

Cieszymy się razem z naszymi braćmi i w ich imieniu prosimy o modlitwę. Składamy serdeczne Bóg zapłać i Bogu niech będę dzięki!    

 

Zdjęcia można obejrzeć tutaj.


Patroni Mistrzostw WSD w Piłce Nożnej 2017