WYKŁAD NA TEMAT PEDOFILII w WSD Siedlce – 15 maja 2014 r. godz. 15:30

Ksiądz Rektor WSD zaprasza wykładowców, duchowieństwo oraz seminarzystów na wykład na temat pedofilii, który odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 1530 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. W programie spotkanie z mec. Michałem Kelm, znanym obrońcą w procesach o pedofilię, oraz projekcja filmu „Zgniłe …

95acb58141dcba1482a0694326190fa8

Zmiany w diecezji siedleckiej. 16 kwietnia Biskupem Diecezjalnym Siedleckim został bp Kazimierz Gurda.

 Pełniący dotychczas posługę w diecezji siedleckiej, bp Zbigniew Kiernikowski został mianowany Biskupem Legnickim. Oto treść Komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:  Ojciec Święty Franciszek: Przyjął rezygnację księdza biskupa Stefana Cichego z posługi biskupa legnickiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 2. Mianował biskupem legnickim biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, …

bp sakra

Rocznica sakry Biskupa Piotra

    Dnia 6 kwietnia 2014 r. biskup Piotr Sawczuk, biskup pomocniczy naszej diecezji, obchodził pierwszą rocznicę przyjęcia sakry biskupiej. Wielką radością było dla …