`

Kadra

Moderatorzy
  • Rektor: ks. kan. dr Piotr Paćkowski, tel.: 517-012-735
  • Prefekt alumnów: ks. mgr lic. Łukasz Gomółka
  • Ojcowie Duchowni: ks. mgr lic. Maciej Majek, Ks. kan. Krzysztof Skwierczyński
  • Dyrektor ds. ekonomicznych: ks.  mgr lic. Krzysztof Domański

 

Wykładowcy

Ks. Bp dr Piotr Sawczuk
ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
ks. dr hab. Roman Karwacki, prof., UKSW
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. UKSW
ks. dr  Jan Zowczak
ks. dr Krzysztof Baryga
ks. dr Marcin Bider

ks. dr Leszek Borysiuk
ks. dr Tomasz Czarnocki
ks. dr Mateusz Czubak
ks. dr Jerzy Duda
ks. dr Adam Dybek
ks. dr Jacek Golbiak
ks. dr Paweł Kindracki
ks. dr Robert Kublikowski
ks. dr Robert Mirończuk
ks. dr Jacek Mucha
ks. dr Piotr Paćkowski
ks. dr Piotr Pielak
ks. dr Jacek Sereda
ks. dr Zbigniew Sobolewski
ks. dr Grzegorz Stolarski
ks. dr Jacek Wojda

ks. mgr lic. Łukasz Gomółka
ks. mgr lic. Wojciech Hackiewicz
ks. mgr lic. Maciej Majek
ks. mgr lic. Adam Patejuk
ks. mgr lic. Krzysztof Pełka
ks. mgr lic. Rafał Pietruczuk
ks. mgr lic. Piotr Radzikowski
ks. mgr lic. Paweł Siedlanowski
ks. mgr lic. Jacek Świątek
ks. mgr Krzysztof Piórkowski
p. mgr Wojciech Jakubik
p. mgr Wojciech Miszczak
p. mgr Marian Soćko