`

Biblioteka

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego mieści się w części dydaktycznej naszej uczelni. Dyrektorem biblioteki od roku 1990 był ks. prałat Stanisław Byczyński. Księdza prałata z głębokim żalem pożegnaliśmy
„na drogę do nieba” 29 kwietnia 2008 roku.

Cennym zasobem biblioteki jest Kronika Seminaryjna, dokumentująca życie naszej Alma Mater (15 tomów).
Jej pomysłodawcą i autorem był niestrudzony w swej działalności, dyrektor biblioteki – ks. prałat Stanisław Byczyński. Kronika Seminaryjna, a także inne prace i zbiory księdza Stanisława znajdują się w czytelni
w specjalnie urządzonym „miejscu pamięci” Księdza Prałata.

Zasoby biblioteki powiększają się dzięki przekazywaniu do niej książek ze zbiorów księży biskupów i kapłanów diecezji siedleckiej. Obecnie stan biblioteki przekracza ponad 80 tys. woluminów. Na potrzeby czytelni prenumeruje się ok. 30 pism naukowych i 10 popularnych.

Biblioteka należy do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Proces tworzenia elektronicznego katalogu bibliotecznego w systemie koha trwa od 2015 roku. Księgozbiór biblioteki można przeglądać, tutaj .

Przeglądaj również Elektroniczną Bibliografię Nauk Teologicznych FIDES.

Obecnie funkcję bibliotekarza pełnią al. Piotr Grzebisz, al. Mateusz Kopeć i al. Damian Gadamer.