`

Czytelnia naukowa i archiwum

Alumni oprócz z biblioteki mogą korzystać z czytelni naukowej wykorzystując jej materiały do przygotowywania się na wykłady, ćwiczenia czy egzaminy. Czytelnia naukowa została utworzona przez ówczesnego dyrektora biblioteki śp. Księdza Stanisława Byczyńskiego, której także był opiekunem.

W czytelni znajdziemy pomoce naukowe ściśle teologiczne, jak Prymasowską serię biblijną wydawnictwa Vocatio, Encyklopedię katolicką wydawaną prze Katolicki Uniwersytet Lubelski, oraz wiele pomocy egzegetycznych do Pisma Świętego. Jednakże znajdują się w niej różne wydania Encyklopedii Powszechnej, Powszechnej Encyklopedii Filozoficznej, a nawet tak cenne Encyklopedie wydawane przez wydawnictwo Gutenberga. Alumni mogą także korzystać z dostępnych w czytelni słowników teologicznych napisanych zarówno w języku polskim jak i niemieckim, czy angielskim. W drugiej części czytelni katalogowane są czasopisma prenumerowane przez nasze seminarium, mi. in. L`osservatore Romano, Biblioteka kaznodziejska, Communio, Studia teologiczne i wiele innych.

W oddzielnym pomieszczeni znajduje się archiwum naszego seminarium. W nim zarchiwizowane są prace habilitacyjne, doktoranckie, magisterskie, dyplomowe i licencjackie. Tutaj zebrane są także tomy naszej Kroniki seminaryjnej, w której zawartych jest wiele ciekawych wydarzeń z życia wspólnoty seminaryjnej.

Poniżej znajdują się linki, pod którymi można pobrać spisy dostępnych prac naukowych znajdujących się w naszym archiwum seminaryjnym.

 

Z naszej czytelni mogą, na miejscu, korzystać także studenci innych uczelni po uprzednim okazaniu legitymacji studenckiej.