`

Rada profesorów WSD Siedlce odbędzie się w piątek, 22 czerwca, o godzinie 11.00!

Regulamin Mistrzostw i Protokół

Regulamin XIV Mistrzostw Polski Seminariów Duchownych
i Zakonnych w Piłce Nożnej „Siedlce 2017”

 Pobierz – Regulamin

Pobierz – Protokół mistrzostwa

 1. Mecze rozgrywane są systemem pucharowym: mecz i rewanż.
 2. Drużyna liczy maksymalnie 16 zawodników (minimalnie 7), dziesięciu w polu plus jedenasty bramkarz plus pięciu rezerwowych. Dopuszcza się dokonanie 5 zmian zawodników w czasie jednego meczu.
 3. Czas trwania meczu: 2×40 minut z 15 minutową przerwą.
 4. Do następnej rundy awansuje drużyna, która wygra dwumecz. W przypadku równej ilości bramek czyli remisu w dwumeczu bramka strzelona na wyjeździe liczy się podwójnie. Jeśli mimo to w dwumeczu jest remis zarządza się dogrywkę 2×10 minut (bez przerwy między połowami). Gdy dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia zarządza się rzuty karne po 5 (w przypadku dalszego remisu po 1 do rozstrzygnięcia).
 5. Drużyna składa się wyłącznie z alumnów.
 6. W drużynie seminarium diecezjalnego może przebywać na boisku jeden z księży przełożonych lub profesorów, a w drużynie zakonnej jeden brat juniorysta.
 7. Kary za przewinienia w zależności od przewinienia: żółta lub czerwona kartka. Trzy żółte kartki lub bezpośrednio czerwona wykluczają zawodnika z następnego meczu. Kartki otrzymane w eliminacjach nie wliczają się do rozgrywek finałowych.
 8. Inne przepisy gry jak w PZPN.
 9. Gospodarz meczu ma obowiązek uzgodnienia terminu i miejsca zawodów oraz przygotowania pola gry i sędziów.
 10. Trzykrotne zdobycie tytułu Mistrza Polski przez drużynę danego Seminarium Duchownego uprawnia do otrzymania na własność Pucharu Przechodniego.
 11. Drużyna Organizatorów Mistrzostw Polski nie bierze udziału w rozgrywkach eliminacyjnych – występuje dopiero w ścisłym finale.
 12. Drużyny, które brały udział w ścisłym finale i w ostatniej rundzie eliminacyjnej poprzedniej edycji Mistrzostw Polski zostają rozstawione w taki sposób, aby nie grały pomiędzy sobą w pierwszej rundzie eliminacyjnej.
 13. Drużyna, która otrzymałaby wolny los w danej rundzie proszona jest o rozegranie dwumeczu towarzyskiego z organizatorami mistrzostw – WSD Siedlce.
 14. Drużyny zobowiązane są do stawienia się na polu gry w takim czasie, aby sędzia (po sprawdzeniu ubioru i przeprowadzeniu losowania) mógł punktualnie rozpocząć zawody. Taki sam obowiązek musi być przestrzegany przez drużyny po zakończeniu przerwy między pierwszą i drugą połową zawodów, a także ewentualnych dogrywek.
 15. Przed rozpoczęciem każdego meczu kapitanowie drużyn wpisują czytelnie do sprawozdania z zawodów imiona i nazwiska zawodników podstawowych i rezerwowych. Każdy zawodnik podpisuje się koło swojego nazwiska. Nazwiska kapitanów drużyn mają być podkreślone. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy wpisani do protokołu. Sprawozdanie z zawodów z wypełnionymi składami drużyn sędzia musi otrzymać przed rozpoczęciem meczu.
 16. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowi drużyny przysługuje prawo do zmiany składu drużyny, o ile zawiadomi o tym sędziego. Wykreśla on imię i nazwisko już wpisanego zawodnika i odnotowuje imię i nazwisko zgłoszonego.
 17. Protesty dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego jedynie przed rozpoczęciem zawodów. Późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane, chyba, że dotyczą spraw zaistniałych w czasie trwania zawodów. Protesty muszą być przez sędziego zbadane, a w przypadkach uzasadnionych sędzia ma obowiązek wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie usterek.
 18. Sędzia musi umieścić w sprawozdaniu treść protestu, jak również wydane zarządzenia –
  o ile przyczyna protestu nie wygasła.
 19. Podpisanie protokołu z meczu piłkarskiego przez kapitanów obydwu drużyn jest równoznaczne z akceptacją wyniku spotkania i wyklucza możliwość wniesienia odwołania. Ewentualne odwołania należy kierować bezpośrednio do organizatora rozgrywek (podstawą przyjęcia takiego odwołania jest adnotacja w sprawozdaniu i brak podpisu kapitana drużyny na sprawozdaniu).
 20. Wszelkie konflikty rozstrzyga organizator mistrzostw.
 21. Gospodarz meczu zobowiązany jest do przesłania protokołu meczowego w ciągu 7 dni do organizatorów mistrzostw drogą pocztową bądź na adres e-mail: siedlce2017@gmail.com
 22. Prosimy o dołączenie do przesłanego protokołu zdjęć z meczu (szczególnie drużynowe zdjęcia) i krótkiej relacji, bądź link do tych informacji (będziemy je umieszczać na podstronie naszego seminarium, która będzie poświęcona mistrzostwom)
 23. Termin oraz godzinę rozgrywania meczu należy wysłać na w/w adres e-mail. Wyniki meczu należy przekazać bezpośrednio po meczu na adres e-mail: siedlce2017@gmail.com, a następnie wysłać protokół meczowy.
 24. Regulamin może ulec zmianom do rozpoczęcia mistrzostw.