`

Rada profesorów WSD Siedlce odbędzie się w piątek, 22 czerwca, o godzinie 11.00!

Aktualności

Święcenia

(2017-06-03 19:19:02)

Święcenia diakonatu     

 

W dniu 3 czerwca Ksiądz Biskup Piotr Sawczuk udzielił 5 naszym braciom święceń diakonatu. Tym samym Kościół Siedlcki wzbogacił się o nowych diakonów. Są nimi:

Marek Kondej, Przemysław Matuszewski, Rafał Przezdziak, Łukasz Rodzoś i Marcin Wesołowski. 

Bogu niech będą dzięki!

 


     W wygłoszonej homilii ksiądz biskup wskazał na wielką radość związaną z posługą jaką będą pełnili, tym, większą, iż świadomi obowiązków płynących ze święceń ochoczo odpowiedzieli na wezwanie jakie skierował do nich Pan - Pójdź za Mną!. Nawiązując do słów dzisiejszej Ewangelii wielu z nas może pytać co z nimi będzie? Jaki czeka ich los? Chrystus poucza nas, abyśmy nie stawiali ciągle pytań i nie oglądali się na innych, ale trwali przy Nim. 

 

     Diakonat to stan służby, diakon więc podobnie jak Chrystus staje się sługą, który z miłości do innych poświęca swoje życie. Diakonat jest etapem przygotowania do przyjęcia święceń prezbiteratu. Marek Kondej, Przemysław Matuszewski, Rafał Przezdziak, Łukasz Rodzoś i Marcin Wesołowski zostali od tej chwili włączeni do stanu duchownego i ściślej zjednoczyli się z Chrystusem na drodze do kapłaństwa.

 

     Nowo wyświęceni diakoni podziękowali księżom biskupom Kazimierzowi Gurdzie i Piotrowi Sawczukowi za pasterską opiekę i troskę o wzrastanie w wierze. Księdzu Rektorowi Piotrowi Paćkowskiemu wraz z całym seminarium za odpowiednie do tego wzrostu warunki. Ojcom duchownym za szczere rozmowy, rady i spowiedzi, które pomogły im w kształtowaniu sumień i dorastaniu do służby. Na ręce ks. prałata Mieczysława Głowackiego zostały złożone podziękowania dla wszystkich byłych profesorów i wychowawców seminarium, którzy również przyczynili się do rozwoju wiary nas i naszych braci.

 

     Cieszymy się razem z naszymi braćmi i w ich imieniu prosimy o modlitwę. Składamy serdeczne Bóg zapłać i Bogu niech będę dzięki!    

 

Zdjęcia można obejrzeć tutaj.