`

ZAPRASZAMY! DRUGA TURA REKRUTACJI 1.09.2018r OD 10:00

Aktualności

Święcenia kapłańskie

Święcenia kapłańskie siedmiu naszych braci!

 

W dniu 10 czerwca Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda udzielił 7 naszym
braciom święceń kapłanskich. Do grona kapłanów zostali włączeni
ks. Łukasz Bąk, ks. Michał Bieńczyk, ks. Damian Koryciński,
ks. Mateusz Kozłowski, ks. Łukasz Krasucki, ks. Michał Pniewski
oraz ks. Jakub Przygrodzki.
Bogu niech będą dzięki!

 


 

Kapłaństwo to piękny dar ale także i zadanie. Kapłan to ktoś ustanowiony z ludu i dla ludu. Podlega podobnie jak inni ludzie pokusom i ograniczeniom. Ufa jednak w pełni Chrystusowi i woła za Świętym Pawłem; ,, Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia " ( Flp 4, 13).

Kapłan jest wezwany do tego, aby wspomagać ludzi w dążeniu do Boga, aby przybliżac im kwestie związane z wiarą. Przede wszystkim jednak Sprawuje Najświętszą Ofiarę, gdzie Chrystus daje nam Siebie. To na słowa kapłana za sprawą Ducha Świętego chleb i wino stają się Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ksiądz ma także na mocy udzielonej przez Chrystusa władzę odpuszczania grzechów w Sakramencie Pokuty. Jest to zatem wielka godność, z którą wiąże się wielka odpowiedzialność. Nasi bracia dostąpili tej godności, nie dzięki własnym zasługom czy talentom, ale dzięki Bożej Łasce i Jego Nieskończonemu Miłosierdziu. W duchu wielkiej radośći i świadomości tej właśnie, że sami z siebie nic nie możemy uczynić prośmy Pana aby powoływał nowych kapłanów, a obecnych aby obdarzał dobrym zdrowiem i swoimi łaskami.

 

 

Cieszymy się razem z naszymi braćmi i w ich imieniu prosimy o modlitwę. Składamy serdeczne Bóg zapłać i Bogu niech będę dzięki!    

 

Zdjęcia można obejrzeć tutaj.