`

UWAGA! Zjazd wszystkich kleryków z wakacji 26.09.2018r. (środa) do godz. 16:00

Aktualności

Inauguracja 2017/2018

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

 

     Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego, księdza Kazimierza Gurdy o godzinie 10:00. W wygłoszonej homilii ks. Biskup mówił, że Kościół dzisiaj potrzebuje ludzi odważnych, gotowych do ofiarnego podjęcia się każdego wyzwania, jakie będzie przed nim postawione.

 


 

  Po zakończonej Mszy Świętej rozpoczęła się część oficjalna, podczas której ksiądz rektor dr Piotr Paćkowski podsumował poprzedni rok akademicki i podziękował za współpracę w formowaniu przyszłych kapłanów. 

Ksiądz rektor podziękował ks. prefetkowi Wojciechowi Stefaniukowi za wieloletnią współpracę i pomoc i życzył mu sukcesów duszpasterskich i radości z nowej roli wikariusza parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim. Życzenia w imieniu alumnów złożył senior Rafał Przezdziak.

 

  Po krótkim podziękowaniu nowi wykładowcy WSD ks. dr hab. Jan Zowczak oraz ks. mgr lic. Piotr Radzikowski złożyli uroczyste wyznanie wiary.

 

    Następnie miała miejsce immatrykulacja nowych alumnów;  Marcina Antończaka, Arkadiusza Chromca,  Daniela Jufimiuka,  Jana Kociubińskiego,  Mateusza Kolasy, Aleksandra Lisa,  Marka Mączyńskiego,  Tomasza Sałucha,  Marcina Suleja, Pawła Szcześniaka i Marka Zalewskiego,   którzy odebrali indeksy.

 

     Wykład inauguracyjny pt. „Trans i Opętanie” wygłosił ks. mgr lic. Krzysztof Piórkowski. W swoim wystąpieniu przedstawił kliniczne czynniki decydujące o stwierdzeniu opętania. Wskazywał również na wagę współpracy kapłana z psychoterapeutą w procesie diagnozowania i leczenie zaburzeń na tle psychicznym, tam gdzie sfera nauk szczegółowych jest bezsilna a więc w duchowości. 

     Następnie głos zabrali gospodarz miejsca ks. Biskup Kazimierz Gurda i zebrani goście; pani dr hab. Anna Charuta prorektor ds. studiów UPH,   pani dr Bożena Piechowicz rektor Collegium Mazovia, pani wiceprezydent Siedlec Anna Sochacka, wójt gminy Siedlce Henryk Brodowski. W krótkich słowach życzyli nowym alumnom dobrego przygotowania do kapłaństwa, mówili jak trudne są to studia, jak bardzo wymagające ze względu na zadania, jakie stoją przed kapłanami. 

 

     Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał ojciec dr Marek Kotyński kierownik studiów niestacjonarnych Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Życzył on alumnom jak i moderatorom wytrwałości w planach na ten rok, zapewniał o wsparciu PWTW w pracy naukowej. Całość spotkania podsumował ks. Biskup Kazimierz Gurda, następnie ksiądz rektor zaprosił wszystkich gości na obiad. Dzisiejsze uroczystości uświetnił Kwartet Smyczkowy z Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

 

Zdjęcia można obejrzeć tutaj.