`

Aktualności

25-lecie sakry biskupiej Bp-a Henryka Tomasika

Uroczystość 25-lecia Sakry

Biskupa Henryka Tomasika

   06.01.2018r minęło dokładnie 25 lat od otrzymania sakry biskupiej przez księdza Biskupa Henryka Tomasika biskupa diecezjalnego Diecezji radomskiej. W tym właśnie dniu 06.01.1993r w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie z rąk Świętego Jana Pawła II przyjął święcenia biskupie.

   Z okazji tej okrągłej rocznicy wielu kapłanów, osób życia konsekrowanego a także świeckich mogło uczestniczyć w Mszy Świętej jak również w spotkaniu, które odbyło się w Radomiu.

  Diecezja siedlecka również z wielką radością zaprosiła Biskupa Henryka - kapłana pochodzącego z naszej diecezji, wieloletniego wykładowcę Wyższego Seminarium Duchownego, duszpasterza akademickiego, kierownika Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej, czy wreszcie biskupa pomocniczego, który pełnił tę posługę przez 16 lat. To tylko niektóre z licznym posług, jakie ks. Biskup Henryk pełnił w naszej diecezji.

 


 07.01.2018r w Katedrze siedleckiej odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Henryka Tomasika. Wspólnie z nim koncelebrowali ks. Biskup Kazimierz Gurda – biskup siedlecki i ks. Biskup Piotr Sawczuk- biskup pomocniczy. Wraz z nimi koncelebrowali również ks. Biskup Piotr Turzyński – biskup pomocniczy diecezji radomskiej oraz ks. prałat Albert Warso – pracownik Kongregacji Nauki i Wiary oraz wielu kapłanów diecezji siedleckiej i radomskiej.

 

 Na początku wszystkich zebranych w katedrze powitał jej proboszcz ks. kanonik Grzegorz Suchodolski. Następnie ks. prałat Albert Warso odczytał list z okazji 25-lecia sakry biskupiej księdza Biskupa Henryka, który skierował do niego Papież Franciszek. Ojciec Święty w krótkich słowach przedstawił dokonania jubilata. Stwierdził, że jego praca dla Kościoła była przez te lata niezwykle ważna. Zapewnił również o modlitwie i wsparciu na dalsze lata posługi.

 

 Później głos zabrał ks. Biskup Henryk, który wyraził wdzięczność za to, że tak wielu zebrało się, aby wspólnie przeżywać tajemnicę Chrztu Pańskiego. Kazanie wygłosił ks. Biskup Piotr Sawczuk. Nawiązując do Liturgii Słowa wskazał na postać Jana Chrzciciela, który wskazywał na Chrystusa i niejako usuwał się w cień. Zdaniem księdza biskupa Piotra taki właśnie był i taki jest ksiądz biskup Henryk; nigdy w swoim życiu nie przesłaniał Chrystusa, lecz zawsze na Niego wskazywał, jako na Baranka Bożego.

 

 Na zakończenie Eucharystii w imieniu kapłanów życzenia na ręce księdza Biskupa Henryka złożył ks. kanonik Grzegorz Suchodolski. Wspominał wieloletnią współpracę przy organizacji Światowych Dni Młodzieży a także niezwykłą pokorę, jaką przejawia w swoim życiu ksiądz biskup Henryk.

 

 W imieniu świeckich księdzu biskupowi życzenia złożyli byli wychowankowie z duszpasterstwa akademickiego oraz wierni, którzy obecni byli w Rzymie w trakcie przyjmowania przez Niego sakry przed 25-laty.

 

 Po krótkich słowach podziękowania i błogosławieństwie wszyscy goście udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej na dalsze uroczystości. W auli naszego seminarium odbyło się spotkanie w trakcie którego wspólnie z księdzem Biskupem Henrykiem wspominaliśmy jego życie i posługę kapłańską. 

 

 W imieniu gospodarza miejsca księdza Biskupa Kazimierza Gurdy spotkanie poprowadził ksiądz kanonik dr Piotr Paćkowski - rektor semnarium. Nie zabrakło wielu anegdot i miłych wspomnień na temat solenizanta. W czasie spotkania oprawę muzyczną zapewnił chór parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej pod kierownictwem pana dr Piotra Karwowskiego.

Zdjęcia można obejrzeć tutaj.