`

Aktualności

Dzień skupienia rodziców diakonów

(2018-01-14 14:15:44)

Dzień skupienia dla rodzin

Księży Diakonów

   Dzisiaj wspólnotę seminaryjną odwiedziły rodziny naszych księży diakonów. Zgodnie z planem, rodzice naszych braci wysłuchali konferencji rektora seminarium ksiedza Piotra Paćkowskiego i spotkali się z ojcem duchownym księdzem Krzysztofem Skwierczyńskim.

 


     Po spotkaniu z moderatorami naszej Alma Mater, nasi goście uczestniczyli razem z nami we Mszy Świętej. Podczas homilii ksiądz rektor przypomniał, że bardzo często w dzisiejszym świecie implikujemy raj z dobrami materialnymi, a przecież raj to rzeczywistość w której możemy w sposób szczególny spotkać się z Panem Bogiem. To tam człowiek żył bez lęku i wstydu, ponieważ wiedział, że Bóg nad nim czuwa.

      Wspomniał również, że Chrystus wzywa każdego z nas „po imieniu”, i wyznacza nam konkretne zadania do zrealizowania. To osobowe wezwanie oznacza, że nie jesteśmy Bogu obojętni, każdy z nas jest wyjątkowy w oczach Pana i zostaje powołany do wyjątkowej misji.

     Wspólnie z księżmi diakonami cieszymy się obecnością ich rodzin i dziękujemy za obecność, wspólnie spędzony czas i modlitwę jaką obdarzają nas każdego dnia.