`

Aktualności

Tydzień ekumeniczny - dzień II

II dzień

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

"Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat"

   19 stycznia przeżywaliśmy II dzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasło na dzień drugi to "Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat". Jest to nawiązanie do Listu Świętego Pawła Apostoła do Filemona, w którym to Paweł prosi swojego przyjaciela Filemona aby przebaczył niewolnikowi Onezymowi, który uciekł i został chrześcijaninem.

 

 Apostoł prosi o to, aby ponad obowiązki niewolnika wobec swego ziemskiego pana postawił miłość do Onezyma jako brata w Chrystusie Panu.

 


   W drugim dniu rozważań nad ekumenizmem modlił się z nami i poprowadził dla nas nabożeństwo ekumeniczne ks. dr. Grzegorz Koc - diecezjalny duszpasterz ds. ruchów
i stowarzyszeń maryjnych oraz diecezjalny moderator Stowarzyszenia Żywego Różańca.

 

   W wygłoszonym kazaniu podzielił się z nami swoimi doświadczeniami ze swojego pobytu na Górze Atos, gdzie znajdują się liczne klasztory i pustelnie mnichów prawosławnych. Mnisi, którzy tam przebywają, mają zupełnie inny sposób życia niż ten, który znamy oebncie. Żyją bowiem tak jak pustelnicy pierwszych wieków, z dala od świata, skupieni na ascezie i modlitwie.

   

   Ksiądz Grzegorz podzielił się z nami cennymi spostrzeżeniami duchowymi ze swojej podróży. Podkreślił, że od żyjących tam mnichów możemy uczyć się prostej pobożności opartej na heroicznej walce duchowej. Zdaniem księdza Grzegorza wśród mnichów dało się zauważyć wielką radość i poszanowanie dla drugiego człowieka. Są to bez wątpienia cechy, których nam dzisiaj brakuje.

 

   Kluczowe dla naszego rozwoju duchowego jest zdaniem księdza Grzegorza skupienie się na Bogu, zamiast na ciągłym doszukiwaniu się jedynie zła. Bóg zajmuje w naszym życiu to miejsce, które zajmuje w nim modlitwa. Ważna, w naszym życiu jest również radość; człowiek prawdziwie kochający Boga, potrafi się cieszyć z tego co posiada, a nade wszystko z otrzymanego od Boga zbawienia. Potrafi się również dzielić tym co od Boga otrzymał, dlatego daje innym radość płynącą z tego zbawienia. Nie traktujmy drugiego jak niewolnika swoich uprzedzeń, ale jako brata w Chrystusie Panu.