`

Aktualności

Tydzień ekumeniczny - dzień III

(2018-01-20 22:13:08)

III dzień

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

„Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego”

     Pod takim hasłem przeżyliśmy kolejny dzień modlitw o jedność chrześcijan. Dzisiejsze nabożeństwo ekumeniczne poprowadził ksiądz doktor Jan Zowczak, wykładowca Katolickiej Nauki Społecznej w naszej Alma Mater.

 


     Dzisiejszy fragment Ewangelii według św. Mateusza,  mówi o Królestwie Niebieskim. Jezus uczy nas, że musimy stać się czyści jak dzieci, abyśmy mogli otrzymać zbawienie. Odpowiadając na Słowo, kaznodzieja zaznaczył, że dzieci odznaczają się trzema cechami, mianowicie: prostotą, ufnością i brakiem przeszłości skalanej grzechem. Prostota z jaką mamy iść do ludzi i nieść im Chrystusa, dziecięca pełna ufność w to, co daje Pan oraz czystość serca, mają zapewnić nam jedność.  

 

     Ksiądz profesor zaznaczył, że w dzisiejszym trudnym dla Kościoła świecie to my musimy być Apostołami Jedności, to my musimy nieść Chrystusa ludziom. Żeby jednak nasza misja przyniosła dobre owoce, my również musimy dbać o dziecięcą czystość. Wspomniał również o tym, że nasze ciało będące świątynią Ducha Świętego jest święte i należy dbać o ład nie tylko zewnętrzny, ale również wewnętrzny – ład duszy. Jak podkreślał: „należy narodzić się do nowego życia; pozostawić starego człowieka i narodzić się dla nowego człowieka”.