`

Aktualności

Tydzień ekumeniczny - dzień VI

(2018-01-25 20:08:21)

Dzień VI

 

Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

 

„Zgromadzi rozproszonych (…) z czterech stron świata”

      Dzisiaj zakończyliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo ekumeniczne poprowadził ks. dr hab. Kazimierz Matwiejuk, Profesor UKSW.

 


            W swojej homilii ksiądz Matwiejuk wielokrotnie podkreślał, że to przez Pana Jezusa przyszła misja dla całej ludzkości. Przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie zniszczył mur wrogości, którym jest grzech. To Nowe Przymierze Chrystusa zaowocowało Kościołem; Kościołem, który tworzą zanurzeni w jego śmierci i zmartwychwstaniu.  Jezus w swoim nauczaniu przybliżał misję Kościoła, który niestety podzielił się.

 

            Kaznodzieja zwrócił uwagę na dwie dramatyczne daty w historii Kościoła; daty, których skutki odczuwamy do dnia dzisiejszego. Jest to rok 1054 – wielka schizma wschodnia, czyli podział Kościoła na wschodni i zachodni, oraz rok 1517 – wystąpienie Marcina Lutra.

 

            Ksiądz Matwiejuk zaznaczył, że to my jesteśmy Kościołem, to my uczestniczymy w budowaniu jedności Kościoła, a naszym wkładem jest przede wszystkim modlitwa oraz życie w jedności z bliźnimi. Kapłan zauważył również, że dużym zagrożeniem dla budowania jedności może być „zeświecczenie biskupstwa i prezbiteratu", ta pogoń za tym co „światowe”, a  nie za tym co Boże tworzy bardzo dotkliwe i głębokie rany w ciele Chrystusa. Zapewnił również, że to prawda Boże jest adekwatną odpowiedzią na realne problemy dzisiejszego świata i Kościoła.