`

Aktualności

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa - Początek Wielkiego Postu

 

     14.02.2018 w Środę Popielcową rozpoczął się w Kościele okres Wielkiego Postu. Mszę Świętą o godz. 10:00  sprawował w siedleckiej katedrze Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda. 

 

     Wielki Post jest czasem pokuty i umartwienia, ale także jak podkreślił ksiądz biskup Kazimierz "okresem powrotu do Boga i rozpoczynania na nowo".

 


     Wielki Post to czas szczególny, w którym możemy i powinniśmy na nowo odkryć w sobie tożsamość Dziecka Bożego.

 

     W swojej homili ksiądz Biskup nawiązał do Liturgii Słowa, w której prorok Joel wzywał "do rozdzierania serc a nie szat". 

 

     Nie wolno odkładać nawrócenia i zmiany swojego życia na później. Każdy człowiek winien jest na pierwszym miejscu stawiać Boga, a nie swoje własne sprawy. 

 

     Nawiązując do słów dzisiejszego drugiego czytania ksiądz Biskup wyraźnie wskazał na rolę Kościoła, który spełniając posłannictwo jakby Boga samego wzywa do pojednania się z Nim.

 

     Jezus w dzisiejszej Ewangelii uczy nas, że prawdziwe nawrócenie jest aktem wewnętrzym, który nie polega na działaniu na pokaz, ale w taki sposób aby czynić wszystko ze względu na Boga.

 

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj.