`

Aktualności

Dzień skupienia rodziców III - go roku

(2018-02-18 14:56:07)

Dzień skupienia dla rodziców alumnów III-go roku

 

                Po przyjęciu posług lektoratu z rąk księdza biskupa Piotra Sawczuka, nasi bracia z III roku przeżywali kolejny radosny dzień. Nasza wspólnota gościła dzisiaj rodziny nowo posłanych lektorów. Zgodnie z planem, rodzice naszych braci wysłuchali konferencji księdza rektora Piotra Paćkowskiego i spotkali się z ojcem duchownym Krzysztofem Skwierczyńskim.

 


          Po spotkaniu z moderatorami naszej Alma Mater, nasi goście uczestniczyli razem z nami we Mszy Świętej. Podczas homilii ksiądz rektor prosił, by rozpoczęty Wielki Post nie był kolejnym „zwykłym” czasem, który nic nie znaczy. Zachęcał, by w tych danych nam czterdziestu dniach, podjąć walkę o samego siebie, nawrócić się, by razem z Chrystusem zmartwychwstać do nowego życia. Nawiązując do dzisiejszego Słowa Bożego przypomniał jak ważna w naszym życiu powinna być pustynia, symbol pokuty, umartwienia i pracy nad własnymi słabościami.

 

          Chrystus dał nam wzór, jego wyjście na pustynię i trwający 40 dni post niech będzie dla nas przykładem; przykładem, który pomoże nam lepiej przygotować się do najważniejszych wydarzeń, do męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Mistrza i Pana. Niech ten czas będzie okazją do zatrzymania się, chwili refleksji i pomocą do realizacji tego, do czego powołuje nas Bóg.

 

            Dziękujemy za obecność rodziców naszych braci, cieszymy się ich obecnością w naszej wspólnocie, życzymy otwartości na Boże plany, szczególnie w czasie trwającego Wielkiego Postu i zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci.

 

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj.