`

Aktualności

Forum

(2018-03-05 13:41:34)

Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy 

 

 

     W dniach 2 – 4 marca br. miało miejsce pierwsze Ogólnopolskie Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych pod hasłem „Liturgia. Zaangażowanie ciała – zaangażowanie ducha?”, przygotowane przez kleryków z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.  


     Wzięli w nim udział alumni całej Polski, również z naszego seminarium. To trzydniowe spotkanie z liturgią świętą, było szczególną sposobnością do głębokiej refleksji nad przeżywaniem Mszy Świętej i pełnego w niej uczestnictwa pomimo wielości elementów, o które mają troszczyć się mistrzowie ceremonii.  Obok części naukowej - składającej się z referatów wygłaszanych przez prelegentów(m. in. ks. bp dr Adama Bałabucha, s. prof. dr hab. Adelajdę Sielepin i ks. prof. dr hab. Dariusza Kwiatkowskiego) oraz kleryków ASD - była sposobność wspólnej modlitwy oraz dzielenia się doświadczeniem liturgicznym. Nie zabrakło oczywiście integracji kleryckiej i zwiedzania zabytków sakralnych w Poznaniu.

 

     To ubogacające doświadczenie z pewnością przyniesie błogosławione owoce w zachowaniu piękna liturgii i w głębszym jej przeżywaniu.

al. Grzegorz Góraj