`

Aktualności

Dzień wspólnoty rodziców alumnów II roku

Spotkanie z rodzicami braci II-go roku

 

 

W dniu 11.03.2018r gościliśmy w naszej wspólnocie seminaryjnej rodziców naszych braci z II-go roku. Była to okazja do wspólnej modlitwy i lepszego poznania całej naszej rodziny seminaryjnej.

 

 

 


   IV Niedziela Wielkiego Postu zwana "Laetare" ( radości ) jest momentem, w którym Kościół przypomina nam o tym, że zawsze powinniśmy się radować z tego, że Pan Jezus przyszedł aby nas zbawić i nie tylko Umarł za nas ale i Zmartwychwstał.

 

   Dla nas radością w tym dniu było spotkanie z rodzicami naszych braci. Po krótkim spotkaniu z Ojcem Krzysztofem Skierczyńskim, na którym poruszał ważne kwestie dotyczące powołania nasi bracia z II-go roku wraz z rodzicami udali się do seminaryjnej kaplicy.

 

   Tam wspólnie modliliśmy się w czasie Mszy Świętej za nas, za naszych braci i za ich bliskich, abyśmy wspólnie wzrastali w powołaniu do świętości. W homilii Ojciec Krzysztof zwrócił szczególną uwagę, na pytanie; czy kochamy Pana Boga, a może tylko się do Niego przyzwyczailiśmy? Czy jest dla nas Najważniejszą Osobą, a może jedynie podążamy za Nim bo tak trzeba, bo tak nas nauczono?

 

   Warto wracać do tego pytania i stawiać je sobie od czasu do czasu. Czy przyjmuję Syna Bożego i zbliżam się do światła, czy raczej wstydzę się swoich grzechów i ze strachu odrzucam Boga? Cała Ewangelia tak naprawdę  streszcza się w tej perykopie;


Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

 

   Po zakończeniu Mszy Świętej jeden z naszych braci wykonał kilka pamiątkowych zdjęć. Następnie udaliśmy się na smaczny obiad. Dziękujemy rodzicom naszych braci z II-go roku i wszystkim ich bliskim, którzy nas odwiedzili. Bóg Zapłać za wspólną modlitwę i świadectwo wiary w Jednorodzonego Syna Bożego.

al. Łukasz Wirtek