`

Aktualności

Debata pod patronatem J.M ks. Rektora

Po co logika?

 

    W dniu 22.03.2018 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej odbyła się debata pt. „Po co logika?”. Debatę przygotowali alumni drugiego roku: Arkadiusz Andrzejewski, Łukasz Gajda, Damian Mączarski, Mateusz Pasek, Filip Rychlik, Bartosz Švăbik oraz Jakub Wąsowski, pod kierunkiem ks. dra Roberta Kublikowskiego.

 


  W spotkaniu uczestniczyli ks. Biskup Kazimierz Gurda, wychowawcy, wykładowcy i alumni naszego Seminarium oraz młodzież z Parczewa wraz z duszpasterzem ks. Łukaszem Kałaską.

 

   Na początku ks. Rektor dr Piotr Paćkowski w krótkich słowach powitał zebranych. Następnie opowiedział jak narodził się pomysł debaty seminaryjnej. Debata, zdaniem księdza Rektora, ma szczególną wartość formacyjną, nie tylko w kwestii intelektualnej, ale również kształtowania wspólnoty wśród alumnów.

 

   Dyskusję poprzedził referat alumna Jakuba Wąsowskiego pt. „Krótka historia logiki”. Jakub w swojej prezentacji przybliżył nam w wielkim skrócie jak kształtowała się nauka nazywana logiką.

 

   Po zakończeniu referatu nastąpiła dyskusja. Alumni drugiego roku, podzieleni na dwa zespoły - jeden za, a drugi przeciw logice - debatowali nad potrzebą uczenia się logiki, nad jej przydatnością, a nawet nad sensem jej istnienia. Nie zabrakło również elementów humorystycznych, aby rozluźnić atmosferę.

 

   Po „wyczerpującej” dyskusji głos zabrali eksperci: ks. prałat dr Konstanty Kusyk,  ks. dr Grzegorz Stolarski oraz ks. dr Robert Kublikowski. W swoich wystąpieniach wskazali na rolę logiki jako nauki porządkującej myślenie. Logika, ich zdaniem, jest również niezbędna do tego, aby formułować właściwą argumentację w dyskusjach.

 

   Dyskusje są nieodłącznym elementem życia kapłańskiego, w  którym kapłan musi zawsze być gotowy do uzasadnienia swojej wiary, zgodnie ze słowami Św. Piotra Apostoła: Pana zaś Chrystusa uznajcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. (1P 3,15)

  

  Na zakończenie debaty, w ramach jej podsumowania, głos zabrał ks. Biskup Kazimierz Gurda. Podziękował on za przygotowanie debaty i wyraził nadzieję na podobne debaty w przyszłości. Docenił również potrzebę racjonalnej argumentacji wiary katolickiej we współczesnym świecie.

 

  Nasze spotkanie zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i Kompletą w seminaryjnej kaplicy z udziałem naszych gości.

 

al. Łukasz Wirtek