`

Aktualności

Proces Beatyfikacyjny

(2018-03-24 00:00:00)

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego

 

kanonizacyjnego Ks. Bp-a Ignacego Świrskiego

 

   W dniu 24.03.2018 r. w przeddzień 50-tej rocznicy śmierci Ks. Biskupa Ignacego Świrskiego, uczestniczyliśmy w rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego tegoż Biskupa. Uroczystego rozpoczęcia procesu w siedleckiej katedrze dokonał Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

 


   Ksiądz Biskup Kazmierz Gurda przewodniczył Mszy Świętej w katedrze  o godz. 12-tej.
Razem z nim koncelebrował Biskup Piotr Sawczuk, kapłani zaangażowani w proces beatyfikacyjny, wychowankowie i współpracownicy ks. Bp-a Świrskiego, a także dziekani i członkowie kapituł. Wielką radością była dla nas wszystkich obecność rodziny Świrskich – krewnych kandydata na ołtarze.

 

   Po zakończonej Mszy Świętej ks. kanonik Jan Babik – kanclerz siedleckiej kurii - poprosił o zabranie głosu postulatora procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego - ks. Mariusza Świdra. Przybliżył on postać Bp-a Świrskiego jako człowieka oddanego Bogu, którego posługa przypadła na trudny okres powojennej odbudowy kraju.

 

   Następnie postulator procesu poprosił o powołanie trybunału zajmującego się badaniem całej sprawy. Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda powołał trybunał w skład, którego wchodzą:

 

1. ks. prałat Mieczysław Głowacki - delegat biskupa

 

2. ks. Jarosław Ruciński - promotor sprawiedliwości

 

3. ks. Andrzej Karwowski - notariusz 

 

4. ks. Maciej Majek - notariusz pomocniczy
 


   Później nastąpiło zaprzysiężenie Trybunału. Następnie każdy z jego  członków składał przysięgę na Księgę Ewangelii. Przysięgę złożyli również: ksiądz Biskup Kazimierz Gurda oraz Ks. Mariusz Świder. Tym samym  zobowiązując się do rzetelności, zachowania tajemnicy i nieprzyjmowania żadnych gratyfikacji związanych z procesem.
 

 

   Na zakończenie Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda wraz z Trybunałem prosił o modlitwę w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Bp-a Ignacego Świrskiego, poczym  Biskupi i członkowie Trybunału złożyli kwiaty przy grobie Sługi Bożego.
   Wierni otrzymali pamiątkowe książki z biografią i świadectwami o Słudze Bożym oraz obrazki z modlitwą o beatyfikację.  Prosimy o włączenie się w modlitwę za wstawiennictwem Biskupa Ignacego Świrskiego. Wszyscy, którzy chcą uzyskać więcej informacji nt. Sługi Bożego jak rówież samego procesu mogą śledzić utworzoną w tym celu stronę internetową.

 

al. Łukasz Wirtek