`

Aktualności

Wielki Czwartek - Msza Krzyżma

(2018-03-29 16:11:58)

Msza Krzyżma - Wielki Czwartek

   W Wielki Czwartek przed południem nasze seminarium wzięło udział w Mszy Krzyżma Świętego, w czasie której prezbiterzy odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie. Liturgii przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. Wraz z Pasterzem Kościoła Siedleckiego Eucharystię w katedrze siedleckiej koncelebrowało prawie 250 kapłanów. Wzięli w niej udział również przedstawiciele służby liturgicznej z poszczególnych parafii.

 

 


    Ordynariusz siedlecki zwracając się do zgromadzonych kapłanów przypomniał o ich powołaniu i Łasce, jaką Bóg ich obdarza. Biskup Gurda zwrócił uwagę na różne aspekty jedności kapłanów. Mówił przede wszystkim o jedności z Najwyższym Kapłanem, ale także z braćmi w kapłaństwie i ludźmi, do których zostali posłani. Jedność realizowana przez Ducha Świętego zakreśla przestrzeń duszpasterskiego działania. Bez jedności z Bogiem, kapłanami i ludem, żaden z nas nie może wypełnić swojego powołania – mówił celebrans. Podkreślił, że tej posługi nie da się zamknąć w czysto ludzkim pojmowaniu usług, ponieważ dotyczy ona relacji człowieka z Bogiem i zbawienia człowieka. Duch Święty jest źródłem niezbywalnej jedności koniecznej do wypełniania naszej posługi.

    Biskup w homilii nawiązał również do obchodzonego w tym roku jubileuszu 200 lat Diecezji Siedleckiej. Przypomniał kapłanów, którzy w dwusetnej historii diecezji wypełnili swoje powołanie przylgnąwszy do Jezusa. Jako pierwszego przywołał biskupa Ignacego Świrskiego, którego proces beatyfikacyjny właśnie się rozpoczął. Wspominał jego postawę wobec kapłanów i ludu wiernego. Zwrócił uwagę na jego pełne łaski życie.

    Oprócz niego, wspomniał innych kapłanów, którzy oddali życie dla Chrystusa i ludzi. Byli to księża Wawrzyniec Lewandowski, Stanisław Brzóska, Jan Niedziałek, Roman Ryczkowski i Aleksander Prus. Jak powiedział biskup siedlecki, to oczywiście nie wszyscy dzielni kapłani z diecezji siedleckiej, którzy okazali się gorliwymi wyznawcami Chrystusa i dobrze wypełnili swoją misję. Warto o nich mówić w czasie, kiedy nasza Ojczyzna obchodzi rocznicę odzyskania Niepodległości. Należy budować się świadectwem ich postawy i modlić się o takie powołania. Należy karmić się dobrem i modlić o łaskę wypełniania powołania przez każdego kapłana. Dla chwały Bożej i dobra każdego człowieka – podkreślił.

    Po homilii odbyło się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. 

    Msza Krzyżma, w której biskup, koncelebrując ze swoim prezbiterium konsekruje Krzyżmo Święte i błogosławi olej chorych oraz olej katechumenów w szczególny sposób ujawnia jedność prezbiterów ze swoim biskupem w jednym i tym samym kapłaństwie Jezusa Chrystusa w Kościele. Liturgia Mszy Krzyżma podkreśla również pełnię sakramentu święceń biskupa i znak ścisłej łączności prezbiterów z jego osobą. 


    Przed błogosławieństwem siostry zakonne oraz przedstawiciele młodzieży złożyli życzenia Pasterzowi Diecezji Siedleckiej i wszystkim kapłanom.

    Następnie Kanclerz Kurii Siedleckiej ks. kan. Jan Babik ogłosił nominacje kanoniczne w diecezji siedleckiej. WIĘCEJ

 

    Po zakończonej Eucharystii prezbiterzy spotkali się ze swoim biskupem na wspólnej agapie w Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu. 

 

    Wieczorem Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej, rozpocznie się Triduum Paschalne - najważniejsze dla chrześcijan trzy dni w roku, poprzedzające Zmartwychwstanie Chrystusa. Msza Wieczerzy Pańskiej jest pamiątką ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa, a przez gest umycia nóg wzywa do praktykowania nowego przykazania miłości.

al. Bartosz Švăbik