`

Aktualności

Sympozjum naukowe na PWTW

Sympozjum naukowe na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie
"Czy Polska poradzi sobie bez Kościoła?"

 

    W dniu 21.04.2018r uczestniczyliśmy w sympozjum zorganiozwanym przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Nasze seminarium było w tym roku odpowiedzialne za asystę podczas Mszy Świętej. Podziękowania należą się naszym kolegom ceremoniarzom Grzegorzowi Lisieckiemu i Kacprowi Rysakowi, za sprawne przygotowaniei i koordynowanie asysty.

 


   Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem księdza kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego. Po zakończeniu Mszy Świętej udaliśmy się na aulę przy ulicy Dewajtis 3.

 

   Rektor PWTW ksiądz Krzysztof Pawlina powitał nas bardzo serdecznie i podziękował za obecność rektorów uczelni oraz ich studentów. Podkreślił wkład jaki uczelnie afiliowane wnoszą w to, aby Papieski Wydział Teologiczny kształcił na odpowiednim poziomie, jak również w to aby studenci i profesorowie ubogacali się wzajemnie.

 

   W trakcie sympozjum mogliśmy wysłuchać prelekcji na temat, na który odpowiedź wydaje się czysto retoryczna. Przedstawiona kwestia  okazała się problemem wielowątkowym.

 

  Po zakończeniu prelekcji byliśmy świadkami niezwykle merytorycznej dyskusji. Zwrócono uwagę na wiele spraw; poruszono relacje Kościoła i państwa, obecności Kościoła w życiu publicznym, tożsamości Kościoła w Polsce, a także potrzeby zaangażowania w szeroko pojętą kulturę i ewangelizację. Po zakończeniu dyskusji udaliśmy się na wspólny obiad.

 

  Wzbogaceni o nowe przemyślenia udaliśmy się pod Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyliśmy kwiaty i pomodliliśmy się za ofiary katastrofy. Na koniec zmówiliśmy krótką modlitwę za ojczyznę przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

 

al. Łukasz Wirtek