`

Aktualności

Dzień skupienia

Dzień skupienia o tematyce misyjnej

 

     W dniu 26.04.2018 r. w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy dzień skupienia. Motywem przewodnim naszej refleksji była tematyka misji. W tym dniu gościliśmy w naszym seminaryjnym domu O. Luca Bovio IMC, Sekretarza Krajowego Papieskiej Unii Misyjnej, który poprowadził rozważania i modlił się z nami w intencji misji. 

 


     Nasze rozważania rozpoczęliśmy od hymnu do Ducha Świętego. Już na samym początku byliśmy bardzo mile zaskoczeni, gdy Don Luca zwrócił się do nas w języku polskim  mówiąc: „Nazywam się ksiądz Łukasz i przyjechałem do was, aby pomówić z wami o tym co jest misją Kościoła”.

 

     W swoich rozważaniach ojciec Łukasz poruszył bardzo ważne zagadnienie, którym jest misyjność Kościoła. Kościół z natury jest misyjny, ale komu zatem mamy głosić Ewangelię? Posłużył się przy tym tekstem z Dziejów Apostolskich i postacią Św. Piotra (Dz 10, 1-34). Kościół w osobie Apostoła przekonał się wówczas, że jest posłany z Ewangelią do wszystkich. Nie możemy w naszym głoszeniu zamykać się tylko do własnych spraw i ludzi, którzy nas otaczają; musimy umieć patrzeć dalej, tak jak Święty Piotr.

 

     Innym przykładem jest postać Św. Pawła Apostoła, który głosił Dobrą Nowinę poganom, ale zawsze czynił to w łączności z pozostałymi Apostołami. Każdy ochrzczony, a tym bardziej kapłan powinien być zawsze gotowy do apostolstwa misyjnego, tak jak Święty Paweł.

 

     Ksiądz Łukasz opowiedział nam także o założycielu Papieskiej Unii Misyjnej - Bł. Pawle Manna. Wskazał na wiele trudności jakie przeżywają misjonarze w swojej pracy. Podkreślił, że wyjazd na misje jest doświadczeniem bezcennym, ponieważ poszerza nasze spojrzenie, tak że widzimy więcej i lepiej. Dopiero gdy spojrzymy na swoje powołanie z innej perspektywy zauważymy, że chodzi o coś więcej niż tylko o nasze codzienne sprawy.

 

     Następnie w trakcie Mszy Świętej wspólnie modliliśmy się o powołania do posługi misyjnej, oraz za misjonarzy. Po zakończonej Eucharystii odbyło się spotkanie, w trakcie którego mogliśmy wymienić się doświadczeniami nt. misji; otrzymaliśmy wiele cennych wskazówek, jak również cenne materiały dla naszego Koła Misyjnego, za które składamy serdeczne Bóg Zapłać. Nie zabrakło oczywiście żartów i wielu śmiesznych sytuacji, wiadomo tak dzieje się zawsze gdy Polak spotka Włocha, tym bardziej gdy mowa jest o ludziach powołanych :)

 

     Na zakończenie reprezentanci alumnów podziękowali Ojcu za wygłoszone słowo, świadectwo życia i powołania, oraz na wskazanie na prawdę „że cały Kościół jest posłany do całego świata i jest dla całego świata.”

 

     Dziękujemy całej Papieskiej Unii Misyjnej za posługę na rzecz krzewienia wiary i troskę o głoszenie Ewangelii dla wszystkich. Pamiętamy o was Drodzy w modlitwie i prosimy Was o modlitwę, abyśmy kształtowali w sobie prawdziwego ducha misji, jaką jest głoszenie Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają.

 

al. Łukasz Wirtek