`

Aktualności

Zjazd rodziców V roku

(2018-04-29 19:20:34)

    Dzień skupienia rodzin braci V-ego roku

     Dzisiaj wspólnotę seminaryjną odwiedziły rodziny naszych barci z V-ego roku. Zgodnie z planem, rodzice alumnów wysłuchali konferencji Rektora naszego seminarium - ks. dr kan. Piotra Paćkowskiego, a także spotkali się z Ojcem Duchownym - ks. Maciejem Majkiem.

 


        Po spotkaniu z moderatorami naszej Alma Mater, nasi goście uczestniczyli razem z nami we Mszy Świętej. Podczas homilii ksiądz Rektor przypomniał, że bardzo często w dzisiejszym świecie zapominamy o Bogu, organizując sobie; na własne potrzeby bożków - co prowadzi nas często do pogaństwa, a przecież Jezus nieustannie zaprasza Nas do czerpania z Jego mocy.

 

    Wspomniał również, że Chrystus wzywa każdego z nas „po imieniu”, i wyznacza nam konkretne zadania do zrealizowania. To osobowe wezwanie oznacza, że nie jesteśmy Bogu obojętni, każdego z nas Bóg wyposaża w dobro, a gałęzie które nie przynoszą owoców - odcina.

 

       Wspólnie z naszymi barćmi cieszyliśmy się z obecności ich rodzin i dziękujemy za obecność, wspólnie spędzony czas i modlitwę jaką obdarzają nas każdego dnia.  

al. Bartosz Švăbik