`

Aktualności

Pogrzeb

(2018-05-15 14:11:40)

Zmarł ks. prałat Konstanty Kusyk

 

     We wtorek 15 maja w godzinach porannych w szpitalu miejskim w Siedlcach zmarł w wieku 80 lat Ks. prałat dr Konstanty Kusyk, wieloletni profesor i Rektor naszego Seminarium.

 

 


Ks. Konstanty Kusyk - zarys biograficzny

 

     Urodził się dnia 19.10.1937 r. w miejscowości Zakalew, należącej wtedy do parafii Kock, jako syn spośród sześciorga dzieci Leona i Heleny.

Dzieciństwo i młodość spędził w domu rodzinnym, który niewątpliwie był pierwszym i zasadniczym miejscem poznawania Boga i kształtowania postawy chrześcijańskiej.

 

     Szkołę Podstawową ukończył w miejscowości Poizdów, obecnie jest to parafia rodzinna Księdza Rektora, a wykształcenie średnie zdobył w Liceum Ogólnokształcącym w mieście Kock, którego to okolice były miejscem ostatniej bitwy obronnej Polaków w 1939r.

 

     Zaraz po uzyskaniu matury wstąpił w 1956r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, choć I rok studiów odbywał jeszcze w Drohiczynie, ponieważ alumni seminarium siedleckiego i drohiczyńskiego studiowali tam wspólnie filozofię. Dalszą formację seminaryjną kontynuował w Siedlcach i tutaj w katedrze, dnia 16.06.1962 r. przyjął sakrament kapłaństwa z rąk księdza biskupa Ignacego Świrskiego, ówczesnego ordynariusza podlaskiego.

 

     Bardzo krótko, bo tylko jeden rok był wikariuszem w parafii Jabłonna Lacka. Stąd skierowany został na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, które odbywał w latach 1963-1966.

 

     Bezpośrednio z KUL-u przyszedł do pracy profesorskiej i wychowawczej
w seminarium duchownym w Siedlcach. Nominację na profesora i prefekta studiów, otrzymał dnia 24.09.1966 r. od bpa Ignacego Świrskiego.

 

     Funkcję prefekta pełnił do dnia 1.09.1990 r. i jednocześnie w tym dniu został mianowany wicerektorem tegoż seminarium, przez ówczesnego biskupa ordynariusza Jana Mazura. Było to po przeniesieniu siedziby seminarium z Siedlec do nowego gmachu w Nowym Opolu. Natomiast z dniem 19.09.1996 r. objął urząd rektora seminarium, a mianowany został przez ówczesnego biskupa siedleckiego Jana Wiktora Nowaka. Pełnił ten urząd do dnia 1.09.2002 r. i jednocześnie tego dnia został mianowany wikariuszem biskupim, diecezjalnym ojcem duchownym oraz ojcem duchownym diakonów w WSD Diecezji Siedleckiej.

 

Otrzymywał godności kościelne:

 

- odznaczony papieską godnością kapelana Jego Świątobliwości (1987 r.)

  jako ówczesny prefekt alumnów,

- mianowany kanonikiem honorowym (1991 r.)

- kanonikiem gremialnym w kapitule katedralnej siedleckiej (1992 r.)

- prałatem honorowym Jego Świątobliwości (22.08.2002 r.)