`

Aktualności

Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich

Złoty jublieusz kapłaństwa

 

    W dniu 26.05.2018r wraz z całą wspólnotą seminaryjną uczestniczyliśmy w uroczystościach jubileuszu 50-lecia sześciu kapłanów naszej diecezji; ks. prałata dra hab. Kazimierza Matwiejuka, ks. prałata Jana Jaworskiego, ks. prałata Wiesława Wyrzykowskiego, ks. kanonika Andrzeja Olszewskiego, ks. kanonika Krzysztofa Mućki oraz ks. Kazimierza Chrostowskiego – Marianina.

 


 Dostojni jubilaci w katedrze siedleckiej 8 czerwca 1968 roku przyjęli święcenia  prezbiteratu z rąk Biskupa Wacława Skomoruchy. Swoją rocznicę święceń świętowali 26 maja, ze względu na Uroczystości 200- lecia Diecezji Siedleckiej, które odbędą się w dniach 7-9.06.2018r.

 

  W dniu, w którym przeżywaliśmy wspólnie z dostojnymi jubilatami rocznicę ich święceń zgromadziliśmy się w Katedrze Siedleckiej na celebrowanie Eucharystii, której przewodniczył Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda.

 

  Na początku przytoczono, sylwetki jubilatów, którzy swoją posługą, która trwa od 50 lat bogato wypełnili 200 letnią historię naszej diecezji. Następnie wspólnie modliliśmy się dziękując Bogu za tak piękny jubileusz. Ksiądz Biskup Kazimierz w homilii nawiązując do dzisiejszej Liturgii słowa wskazał na podstawę posługi kapłańskiej, którą jest modlitwa z ludźmi i za ludzi.  Wskazywał również na potrzebę przyprowadzania innych do Chrystusa i na przyjęcie Go tak jak to czynią dzieci, a więc w prostocie serca i z  całkowitą ufnością. Taka właśnie jest posługa dostojnych jubilatów, którzy poświęcili swoje życie Chrystusowi.

 

  W imieniu jubilatów podziękowania na ręce księdza biskupa Kazimerza Gurdy złożył ich przedstawiciel ks. prof. Kazmierz Matwiejuk. W krótkich słowach podziękował Bogu za dar kapłaństwa. Podziękował także bliskim drogich jubilatów, zwłaszcza zmarłym rodzicom i wychowawcom, którzy przyprowadzili ich do Pana Boga.

 

   Po zakończeniu Eucharystii wspólnie udaliśmy się na posiłek do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Nowym Opolu. Po zakończonym posiłku przeszliśmy wraz z jubilatami do naszej seminaryjnej auli. Tam Ksiądz Rektor Piotr Paćkowski poprowadził dalsze uroczystości. Jubilaci chętnie opowiadali o różnych ciekawych sytuacjach. Nie zabrakło trudnych, ale i pięknych wspomnień z życia kapłańskiego, jak również elementów humorystycznych.

 

  Na zakończenie życzenia w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej złożył senior alumnów. Wspominając na szczególną posługę księdza profesora Kazimierza Matwiejuka, oraz księdza Jana Jaworskiego, podziękował im za czas poświęcony alumnom, za przykład kapłańskiego życia, oraz za ciepło i dobroć. Wszystkim jubilatom życzył zdrowia i dalszej owocnej posługi kapłańskiej.

 

Wraz z księżmi jubilatami składamy Bogu dziękczynienie i prosimy o modlitwę w ich intencji.

Poniżej przedstawiamy, krótkie biogramy dostojnych jubilatów.

 

Ks. Kazimierz  Chrostowski, marianin, urodzony przed 82 laty w Mocarzach, w parafii  Burzyn, diecezja łomżyńska, jest synem  Zygmunta i Aleksandry z domu Borawska. Swą edukację szkolną przeżywał w Burzynie i Różanym Stoku. W 1953 roku rozpoczął realizację powołania zakonnego we wspólnocie Maryi Niepokalanie Poczętej. Formację nowicjacką mariańską odbył w Skórcu. W seminarium warszawskim studiował filozofię, a studia teologiczne odbył w seminarium siedleckim.

Utalentowany muzycznie, posługę kapłańską i organistowską odbywał w Skórcu, Głuchołazach, Górze Kalwarii i Stoczku  Klasztornym na Warmii. Tam posługuje pielgrzymom przez katechezy i muzykę organową.

Wdzięczny za łaskę uzdrowienia, której, jak jest przekonany, uzyskał w latach kleryckich, za przyczyną Maryi, Matki Pokoju, czczonej w Stoczku  i za łaskę kapłaństwa, rozwija Jej kult w Polsce i za granicą. Szczególną radością jego serca są liczne kopie obrazu Matki Pokoju w wielu kościołach, m.in. ukoronowany w Siekierkach nad Odrą, także w Wołyńcach koło Siedlec, oraz w Brazylii i na Białorusi.

 

Ks. Jan Jaworski urodził się 21 stycznia 1945 roku w Józinku, w par. Parysów. Jego droga do kapłaństwa prowadziła przez Niższe Seminarium Duchowne w Słupsku, Wydział Przygotowawczy seminarium warszawskiego i Niższe Seminarium Duchowe w Płocku. Po święceniach prezbiteratu był wikariuszem w parafiach: Mordy i św. Stanisława w Siedlcach, następnie był rektorem kościoła św. Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim i prefektem szkół średnich. Tam przeprowadził remont kościoła i wybudował dom mieszkalny dla księży. W sierpniu 1987 roku został proboszczem w Sobolewie, przygotowując nowo wybudowany kościół do poświęcenia. Przez sześć lat, bo od 1990 do 1996 roku pełnił urząd dziekana łaskarzewskiego. Od 2004 roku, przez dziesięć lat był proboszczem w parafii Mordy. Był jednocześnie wikariuszem biskupim ds. formacji kapłańskiej oraz diecezjalnym ojcem duchownym, ojcem duchownym i spowiednikiem kleryków także członkiem Rady Kapłańskiej, Kolegium Konsultorów i członkiem zarządu Funduszu Emerytalno-Zapomogowego diecezji siedleckiej. Jest prałatem archidiakonem kapituły kolegiackiej janowskiej i kapelanem honorowym Jego Świątobliwości. Mieszka w Domu emerytów w Nowym Opolu.

 

Ks. Kazimierz Matwiejuk, rocznik 1945. Pochodzi ze wsi Łęgi, w par. Pratulin. Wg tradycji rodzinnej jest spokrewniony w bł. Konstantym Łukaszukiem, unickim męczennikiem pratulińskim.  Po święceniach był wikariuszem w Domanicach, Piszczacu, Rykach i w par. katedralnej w Siedlcach. Po 16 latach pracy duszpasterskiej, został mianowany przez bpa Jana Mazura ojcem duchownym alumnów. Natomiast po 12 latach pracy formacyjnej alumnów rozpoczął pracę dydaktyczną w zakresie liturgiki, zatem wprowadzania i formowania kandydatów do kapłaństwa do otwartości na zbawczą obecność Chrystusa w czynnościach liturgicznych. Przez 13 lat pracował na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Teologiczny w Radomiu, jako samodzielny pracownik naukowy, na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Jest autorem kilku książek, wielu pomocy duszpasterskich oraz promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i jednej doktorskiej. Jest prałatem archidiakonem kapituły katedralnej siedleckiej i kapelanem honorowym Jego Świątobliwości. Mieszka w budynku seminaryjnym w Nowym Opolu.

 

Ks. Krzysztof Mućka urodził się 2 stycznia 1943 roku w miejscowości Gąska, w par. Jeleniec. Jego rodzice Stanisław i Kunegunda z d. Cichosz byli rolnikami. On po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym w Adamowie, i po kilku miesiącach pracy w GSie w Staninie podjął realizację powołania kapłańskiego. Po święceniach był wikariuszem w następujących parafiach: Hadynów, Serokomla, Prostyń, Osieck i Warszawice. Proboszczem w Życzynie został mianowany pod koniec lipca w 1981 roku. Tam przez 31 lat budował duchowy Kościół, troszcząc się o sprawy materialne parafii. Za jego duszpasterstwa powstała w kościele polichromia o tematyce tajemnic różańcowych, został zbudowany i poświęcony ołtarz marmurowy, zbudowano też marmurową chrzcielnicę. Pobudowano nową murowaną plebanię. Jubilat jest kanonikiem honorowym kapituły łukowskiej. Jako emeryt mieszka w domu seniora w Nowym Opolu.

 

Ks. Andrzej Olszewski pochodzi z Uhruska, gdzie dokonała się jego inicjacja chrześcijańska. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Chełmie Lubelskim a idąc za głosem powołania wstąpił po maturze do seminarium siedleckiego. Po święceniach był wikariuszem w parafiach: Terespol, Sobieszyn, Sławatycze, Podwyższenia Krzyża w Łukowie i w Parczewie. W 1981 roku, jako wikariusz parczewski, został zobowiązany przez biskupa Jana Mazura do zorganizowania parafii w Dębowej Kłodzie. Podczas 22letniej pracy duszpasterskiej tworzył tam wspólnotę parafialną, budując kościół i plebanię. Od 2003 roku był proboszczem w par. Kłoczew. Tam zastał go wiek emerytalny. Jubilat jest kanonikiem honorowym kapituły janowskiej i mieszka w starej plebanii w Kłoczewie.

 

Ks. Wiesław Wyrzykowski urodził się 2 lipca 1940 r. we wsi Wyrzyki, w par. Kornica. Jego rodzice, Bogusław i Janina z d. Kamińska byli rolnikami. Edukację odbywał przez cztery lata w Wyrzykach, a pozostałe trzy lata w Kornicy. Liceum Ogólnokształcące, uwieńczone maturą ukończył w Łosicach.

Jego droga do kapłaństwa prowadziła przez wojsko. Gdy w 1960 r. zgłosił się do seminarium duchownego w Siedlcach i we wrześniu rozpoczął studia filozoficzne, został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Był to pierwszy pobór alumnów do wojska. Alumn Wyrzykowski został wcielony do Jednostki Wojskowej w Wesołej k. Warszawy, a po reorganizacji pułku przeniesiony do garnizonu Stawy k. Dęblina. Po dwóch latach służby, w1962 roku został przeniesiony do rezerwy i wrócił do seminarium, gdzie odbył pełną formację klerycką. Po święceniach pełnił posługę kapłańską, jako wikariusz w parafiach: Sadowne n. Bugiem, Huszczy, Dęblinie, Korytnicy Łaskarzewskiej, Piszczacu i w Łukowie w par. Przemienienia Pańskiego.

Jako proboszcz pracował w parafiach: Różanka, Hańsk, gdzie wybudował kościół w Dubecznie, dziś parafialny, w Sławatyczach, w par. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie, gdzie podjął przygotowania do budowy nowego kościoła, oraz w Rozkopaczewie.

Dbał o duchowe potrzeby parafian i ekonomiczne sprawy parafii. Od 2005 r. jest emerytem i mieszka w domu parafialnym we Włodawie przy par. Najświętszego Serca Jezusowego, służąc w miarę możliwości na miejscu, jak i w innych parafiach swoją pomocą kapłańską. Jest kapelanem honorowym Jego Świątobliwości. 

 

al. Łukasz Wirtek