`

Aktualności

Debata filozoficzna


Ankieta - Czy Bóg istnieje?
 

Jako klerycy drugiego roku Wyższego Seminarium Duchownego diecezji siedleckiej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

 

https://www.interankiety.pl/i/lv9Onm1a

  


 

    Niniejsza ankieta ma na celu zebranie ogólnych przekonań na temat problematycznego zagadnienia istnienia Boga. Uzyskane informacje będą wykorzystane do przygotowania debaty, która odbędzie się 28.03.2019r. w gmachu naszego seminarium.

 

   Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki będą dla nas nieocenioną pomocą w rzetelnym rozważeniu w/w problemu.
Prosimy o możliwie wyczerpujące odpowiedzi.