`

Aktualności

Wigilia seminaryjna

(2019-01-12 22:02:13)

Wigilia seminaryjna

 

    Wigilia jest okazją do pochylenia się nad Tajemincą Wcielenia. Jest także okazją
do spotkania w gronie rodziny i przyjaciół po to aby „zwyczajem naszych ojców podzielić się opłatkiem". Nie inaczej jest w naszej wspólnocie semianryjnej. 22 grudnia jak co roku obchodzimy w naszej seminaryjnej rodzinie wigilię, która jest dla nas okazją do spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem.

 


    Nasze spotkanie rozpoczęło się  o godzinie 17:00 od uroczystych Nieszporów w seminaryjnej kaplicy. Towarzyszyli nam w modlitwie Księża Biskupi, profesorowie, księża seniorzy i pracownicy świeccy naszej uczelni. Modlitwie przewodniczył ksiądz rektor Piotr Paćkowski, a towarzyszyła mu grupa kantorów wykonująca specjalnie przygotowane łacińskie antyfony. 

 

    Po zakończeniu modlitwy ksiądz rektor wraz z księżmi biskupami dokonał przeniesienia figurki Dzieciątka Jezus z kaplicy seminaryjnej do przygotowanej przez alumnów szopki bożonarodzeniowej. Następnie ksiądz biskup Kazimierz Gurda dokonał aktu umieszczenia figurki w żłobie; co miało symbolizować narodziny Zbawiciela.
Po odczytaniu przez diakona fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza dotyczącym narodzenia Jezusa Chrystusa głos ponownie zabrał ksiądz rektor.

 

    W krótkich słowach nawiązał do wiary Maryi i Jej cudownego otwarcia się na Boga. Maryja, która w Piśmie Świętym jest raczej znana z milczenia, w swoim Magnificat wyraziła pełnię podziwu i uwielbienia dla Stwórcy. 

 

   Następnie głos zabrał ksiądz biskup Kazimierz Gurda. Nawiązując do słów księdza rektora powiedział, że ważne jest ci, którzy są kapłanami i ci, którzy do tego kapłaństwa się przygotują pytali siebie każdego dnia dlaczego tutaj jestem? Co tutaj robię? Odpowiedzią winna być miłość do Jezusa. Potrzeba dzisiaj takich kapłanów, którzy są zakochani w Jezusie, dla których głównym motywem działania jest miłość do Niego.

 

  Po zakończeniu ogólnych życzeń, przyszedł  czas na te indywidualne. Ksiądz biskup pobłogosławił opłatki, abyśmy dzielili się nimi, tak jak Chrystus dzieli się z nami radością ze Swego Przyjścia. Na koniec udaliśmy się na wieczerzę wigilijną, gdzie wśród kolęd i radosnych rozmów spędziliśmy miło czas w naszej seminaryjnej rodzinie.