Kadra

MODERATORZY

REKTOR

ks. dr Mariusz Świder
tel.: +48 510 567 108
e-mail: rektor@wsd.siedlce.pl

PREFEKT

ks. mgr lic. Przemysław Radomyski
tel.:
e-mail: pradomyski@interia.pl

 

PREFEKT ROKU PROPEDEUTYCZNEGO

ks. mgr lic. Rafał Pietruczuk
tel.: +48 502 908 476
e-mail: rafal.pietruczuk80@gmail.com

OJCIEC DUCHOWNY
REFERENT ds. POWOŁAŃ

ks. mgr lic. Maciej Majek
tel.: +48 515 653 244
e-mail: powolanie@wsd.siedlce.pl

OJCIEC DUCHOWNY

ks. kan. Piotr Kardas
tel.: +48
e-mail:

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH

ks. mgr lic. Jarosław Kopeć
tel.: +48 511 641 711
e-mail: ekonom.wsd.siedlce@o2.pl 

WYKŁADOWCY

ks. mgr lic. Jan Babik


Organizacja życia diecezjalnego

ks. dr Krzysztof Baryga


Katechetyka fundamentalna, Katechetyka materialna

ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak


Prawo kanoniczne, Seminarium naukowe

ks. dr Tomasz Cabaj


Homiletyka

ks. dr Łukasz Celiński


Liturgika fundamentalna, Liturgika, Ćwiczenia liturgiczne, Seminarium naukowe

ks. dr Tomasz Czarnocki


Prawo kanoniczne

ks. dr Mateusz Czubak


Teologia dogmatyczna, Seminarium naukowe

ks. dr Jerzy Duda


Patrologia, Seminarium naukowe

ks. dr Kamil Duszek


Teologia dogmatyczna

ks. dr Adam Dybek


Pismo Święte Nowego Testamentu

ks. mgr lic. Łukasz Gomółka


Tradycje Kościołów Wschodnich

ks. mgr lic. Wojciech Hackiewicz


Religiologia, Teologia fundamentalna, Ekumenizm

ks. mgr lic. Witold Juszczuk


Prawo kanoniczne

ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch


Seminarium naukowe z Katolickiej Nauki Społecznej

ks. mgr lic. Andrzej Karwowski


Organizacja życia diecezjalnego

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL


Katechetyka szczegółowa, Oligofrenopedagogika

ks. dr Paweł Kindracki


Pedagogika, Dydaktyka, Ćwiczenia katechetyczne

ks. mgr lic. Jakub Korczak


Język łaciński, Język grecki

ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk


Pismo Święte Starego Testamentu, Teologia biblijna

ks. dr hab. Robert Kublikowski


Logika, Proseminarium, Teoria poznania, Filozofia przyrody, Współczesny obraz świata

ks. dr Adam Kulik


Teologia pastoralna

ks. mgr lic. Maciej Majek


Wprowadzenie do duchowości, Teologia duchowości, Kierownictwo duchowe

ks. dr Robert Mirończuk


Historia sztuki, Konserwacja zabytków

ks. dr Piotr Pielak


Teologia moralna fundamentalna, Teologia moralna, Sakrament pojednania

ks. mgr lic. Rafał Pietruczuk


Wprowadzenie do Pisma Świętego, Język hebrajski, Geografia biblijna i historia zbawienia, Ćwiczenia ze Starego Testamentu

ks. mgr lic. Krzysztof Piórkowski


Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa, Medycyna pastoralna

ks. mgr lic. Przemysław Radomyski


Wstęp do Katechizmu Kościoła Katolickiego, Teologia dogmatyczna

ks. dr Piotr Radzikowski


Wprowadzenie do muzyki sakralnej, Muzyka kościelna, Wspólny śpiew, Chór

ks dr Jacek Sereda


Teologia moralna, Teologia rodziny, Seminarium naukowe

ks. dr Zbigniew Sobolewski


Seminarium naukowe

ks. dr Grzegorz Stolarski


Wstęp do filozofii, Metafizyka, Etyka ogólna i stosowana, Filozofia Boga, Antropologia, Bioetyka, Współczesne kierunki filozoficzne, Seminarium naukowe

ks. mgr lic. Jacek Świątek


Historia filozofii, Lektorium tekstów filozoficznych, Teologia polityki

ks. dr Mariusz Świder


Pismo Święte Nowego Testamentu, Czytanie Pisma Świętego jako słowa Bożego, Seminarium naukowe

ks. dr Jacek Wojda


Historia Kościoła, Historia Kościoła lokalnego, Seminarium naukowe

ks. dr Jan Zowczak


Katolicka Nauka Społeczna

p. mgr Ewelina Korycińska


Język angielski, Język hiszpański

p. dr Krasowska Maria


Kultura języka polskiego, Literatura i kod językowy

p. mgr Marian Soćko


Język włoski

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności