Kadra

MODERATORZY

 

 

REKTOR


ks. kan. dr Piotr Paćkowski
tel.: +48 517 012 735
e-mail: rektor@wsd.siedlce.pl 

 

 

 

 

 

PREFEKT

ks. mgr lic. Przemysław Radomyski
tel.: +48 500 191 927
e-mail: pradomyski@interia.pl

 

 

 

 

 

 

OJCIEC DUCHOWNY
REFERENT ds. POWOŁAŃ

ks. mgr lic. Maciej Majek
tel.: +48 515 653 244
e-mail: powolanie@wsd.siedlce.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

OJCIEC DUCHOWNY

ks. kan. Krzysztof Skwierczyński
tel.: +48 502 545 805
e-mail: skwierczynski@dasiedlce.pl

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH

ks. mgr lic. Jarosław Kopeć
tel.: +48 511 641 711
e-mail: ekonom.wsd.siedlce@o2.pl 

 

 

 

WYKŁADOWCY

 

 • ks. dr Krzysztof Baryga: Katechetyka fundamentalna, Katechetyka materialna
 • ks. dr Marcin Bider: Prawo kanoniczne
 • ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL: Prawo kanoniczne
 • ks. dr Tomasz Cabaj: Homiletyka
 • ks. dr Łukasz Celiński: Wprowadzenie w celebrację liturgiczną, Liturgika, Ćwiczenia liturgiczne
 • ks. dr Tomasz Czarnocki: Prawo kanoniczne, Prawo wyznaniowe
 • ks. dr Mateusz Czubak: Teologia dogmatyczna
 • ks. dr Jerzy Duda: Patrologia
 • ks. dr Kamil Duszek: Teologia dogmatyczna
 • ks. dr Adam Dybek: Nowy Testament
 • ks. mgr lic. Łukasz Gomółka: Tradycje Kościołów Wschodnich
 • ks. mgr lic. Wojciech Hackiewicz: Religiologia, Teologia fundamentalna, Ekumenizm
 • ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch: Seminarium naukowe z Katolickiej Nauki Społecznej
 • ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL: Katechetyka
 • ks. dr Paweł Kindracki: Pedagogika, Dydaktyka, Ćwiczenia z katechetyki
 • ks. mgr lic. Jakub Korczak: Język łaciński, Język grecki
 • ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk: Stary Testament, Teologia biblijna
 • ks. dr hab. Robert Kublikowski: Teoria poznania, Filozofia przyrody, Ogólna metodologia nauk
 • ks. dr Adam Kulik: Teologia pastoralna
 • ks. mgr lic. Maciej Majek: Wprowadzenie do modlitwy, Teologia duchowości, Kierownictwo duchowe
 • ks. dr Robert Mirończuk: Historia sztuki, Konserwacja zabytków
 • ks. dr Piotr Paćkowski: Muzyka kościelna, Fonetyka
 • ks. dr Piotr Pielak: Wprowadzenie w życie moralne, Teologia moralna
 • ks. mgr lic. Rafał Pietruczuk: Historia i geografia biblijna, Wprowadzenie do Pisma Świętego, Stary Testament — ćwiczenia, Zagadnienia wstępne z języka hebrajskiego
 • ks. mgr lic. Krzysztof Piórkowski: Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa, Medycyna pastoralna
 • ks. mgr lic. Przemysław Radomyski: Wprowadzenie w podstawowe prawdy wiary, Teologia dogmatyczna
 • ks. dr Piotr Radzikowski: Muzyka kościelna, Wspólny śpiew wspólnoty seminaryjnej, Chór/Schola Gregoriana
 • ks dr Jacek Sereda: Teologia moralna, Teologia rodziny
 • ks mgr lic. Paweł Siedlanowski: Kultura języka polskiego
 • ks. dr Zbigniew Sobolewski: Teologia moralna, Sakrament pokuty
 • ks. dr Grzegorz Stolarski: Wstęp do filozofii, Metafizyka, Etyka, Filozofia Boga, Antropologia filozoficzna, Współczesne kierunki filozoficzne
 • ks. mgr lic. Jacek Świątek: Historia filozofii, Lektorium tekstów filozoficznych, Teologia polityki
 • ks. dr Mariusz Świder: Nowy Testament, Nowy Testament — ćwiczenia
 • ks. dr Jacek Wojda: Historia Kościoła, Historia Kościoła lokalnego
 • ks. dr Jan Zowczak: Katolicka Nauka Społeczna
 • p. mgr Mariola Duk: Język niemiecki
 • p. mgr Ewelina Korycińska: Język angielski, Język hiszpański
 • p. mgr Marian Soćko: Język włoski

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności