Działy

Zbiory biblioteki seminaryjnej gromadzone są  w Dziale Ogólnym, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w czytelni.


Czytelnia naukowa

W czytelni dostępne są pokaźne zbiory czasopism (spis większości zamieszczono poniżej, słowników, encyklopedii, herbarzy itp. Przed wizytą w czytelni warto zapowiedzieć się telefonicznie.

Dział Ogólny

W dziale ogólny zgromadzono większą część zbiorów o tematyce filozoficznej i teologicznej, ale także z zakresu historii, prawa kanonicznego, sztuki, szeroko pojętej literatury pięknej, tak świeckiej, jak i religijnej.

Dział Zbiorów Specjalnych

Zbiory specjalne zawierają cenne starodruki, kroniki, zbiory fotografii, map, pocztówek, pamiętników itp.

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności