Działy

Zbiory biblioteki seminaryjnej gromadzone są  w Dziale Ogólnym, Dziale Zbiorów Specjalnych oraz w czytelni.


Czytelnia naukowa

W czytelni dostępne są pokaźne zbiory czasopism (spis większości zamieszczono poniżej, słowników, encyklopedii, herbarzy itp. Przed wizytą w czytelni warto zapowiedzieć się telefonicznie.

Dział Ogólny

W dziale ogólny zgromadzono większą część zbiorów o tematyce filozoficznej i teologicznej, ale także z zakresu historii, prawa kanonicznego, sztuki, szeroko pojętej literatury pięknej, tak świeckiej, jak i religijnej.

Dział Zbiorów Specjalnych

Zbiory specjalne zawierają cenne starodruki, kroniki, zbiory fotografii, map, pocztówek, pamiętników itp.

Liturgia słowa

15 grudnia 2019
niedziela
Rok liturgiczny: A/II
III Tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie:
Iz 35, 1-6a. 10
Psalm responsoryjny:
Ps 146
Drugie czytanie:
Jk 5, 7-10
Werset przed Ewangelią:
Iz 61, 1
Ewangelia:
Mt 11, 2-11
św. Nino, św. Walerian, św. Maria di Rosa, św. Paweł z Latros.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności