Czytelnia naukowa

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

Z czytelni korzystać może każdy, kto posiada konto w bibliotece WSD. Do założenia konta potrzebny jest dowód osobisty.

W czytelni dostępne są pokaźne zbiory czasopism (spis większości zamieszczono poniżej, słowników, encyklopedii, herbarzy, itp.) Przed wizytą w czytelni warto zapowiedzieć się telefonicznie.

Poniżej zamieszono alfabetyczny spis czasopism dostępnych w czytelni (zaktualizowany na stan z czerwca 2023 r.). Z czasopism można korzystać jedynie na miejscu.


© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności