Dział Zbiorów Specjalnych

Zbiory specjalne zawierają cenne starodruki m.in. z księgozbioru biskupów łuckich, bibliotek konwentów janowskich, Seminarium węgrowskiego, księgozbiorów parafialnych oraz biblioteki jednego z pierwszych podlaskich regionalistów oraz prekursora wykopalisk archeologicznych na Podlasiu ks. Adolfa Pleszczyńskiego. Ponadto zgromadzono tu materiały archiwalne WSD, rękopisy i maszynopisy stanowiące dorobek naukowy profesorów seminarium, unikatowe kroniki, pamiętniki oraz zbiory fotografii cenne dla dziejów seminarium i diecezji.

Kontakt:  tel.  25 632 39 09

WYBRANE STARODRUKI ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH


Galeria

Liturgia słowa

20 października 2019
niedziela
Rok liturgiczny: C/I
XXIX Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Wj 17, 8-13
Psalm responsoryjny:
Ps 121
Drugie czytanie:
2 Tm 3, 14-17. 4, 1-2
Werset przed Ewangelią:
Hbr 4, 12
Ewangelia:
Łk 18, 1-8
św. Artemiusz, św. Andrzej z Krety, św. Kaprazjusz z Agen, św. Bertilla Boscardin, św. Acca, św. Jan Kanty*
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności