Dział Zbiorów Specjalnych

Zbiory specjalne zawierają cenne starodruki m.in. z księgozbioru biskupów łuckich, w tym biskupa Adama Naruszewicza, bibliotek konwentów janowskich, bialskich Seminarium węgrowskiego, księgozbiorów parafialnych oraz biblioteki jednego z pierwszych podlaskich regionalistów oraz prekursora wykopalisk archeologicznych na Podlasiu ks. Adolfa Pleszczyńskiego. Ponadto zgromadzono tu materiały archiwalne WSD, rękopisy i maszynopisy stanowiące dorobek naukowy profesorów seminarium, unikatowe kroniki, pamiętniki oraz zbiory fotografii cenne dla dziejów seminarium i diecezji.

GODZINY OTWARCIA oraz  KONTAKT

WYBRANE STARODRUKI ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH


Galeria

Liturgia słowa

15 grudnia 2019
niedziela
Rok liturgiczny: A/II
III Tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie:
Iz 35, 1-6a. 10
Psalm responsoryjny:
Ps 146
Drugie czytanie:
Jk 5, 7-10
Werset przed Ewangelią:
Iz 61, 1
Ewangelia:
Mt 11, 2-11
św. Nino, św. Walerian, św. Maria di Rosa, św. Paweł z Latros.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności