Dział Zbiorów Specjalnych

Zbiory specjalne zawierają cenne starodruki m.in. z księgozbioru biskupów łuckich, w tym biskupa Adama Naruszewicza, bibliotek konwentów janowskich, bialskich Seminarium węgrowskiego, księgozbiorów parafialnych oraz biblioteki jednego z pierwszych podlaskich regionalistów oraz prekursora wykopalisk archeologicznych na Podlasiu ks. Adolfa Pleszczyńskiego. Ponadto zgromadzono tu materiały archiwalne WSD, rękopisy i maszynopisy stanowiące dorobek naukowy profesorów seminarium, unikatowe kroniki, pamiętniki oraz zbiory fotografii cenne dla dziejów seminarium i diecezji.

GODZINY OTWARCIA oraz  KONTAKT

WYBRANE STARODRUKI ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH


Galeria

Liturgia słowa

28 stycznia 2020
wtorek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
Pierwsze czytanie:
2 Sm 6, 12b-15. 17-19
Psalm responsoryjny:
Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b)
Werset przed Ewangelią:
Mt 11, 25
Ewangelia:
Mk 3, 31-35
św. Tomasz z Akwinu*, św. Amadeus z Lozanny, św. Piotr Nolasco, św. Piotr Tomasz, św. Paulinus z Akwilei.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności