Krótka historia biblioteki

Pierwsze ślady istnienia biblioteki Seminarium Duchownego w Janowie spotykamy w r. 1689, o czym świadczy napis: „Seminarii Janoviensis 1689” umieszczony w książce Velurensa Orationum sacrorum volumen singulare in festa Deiparae Virginis et aliorum divorum (Coloniae 1639) znajdującej się obecnie w Górze Kalwarii. Biblioteka rozwijała się staraniem Księży Komunistów oraz dzięki darowiznom. Znaczną część książek ofiarował biskup Franciszek Kobielski oraz bp Erazm Wołłowicz. Ks. L Zalewski specjalizujący się w historii kościelnego bibliotekarstwa wymienia 30 tytułów ofiarowanych przez biskupa Wołowicza. Bibliotekę w sposób znaczący powiększył ostatni biskup łucki, historyk i poeta Adam Naruszewicz. W momencie erygowania Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej biblioteka liczyła 2 tys. tomów i mieściła na piętrze gmachu seminarium.

Pierwszy biskup podlaski Łukasz Lewiński w liście z 12 lipca 1921 r. skierowanym do Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: dla braku funduszów opatrywanie biblioteki potrzebnymi książkami i nieodzowna naprawa gmachu seminaryjnego całkiem zapomniane. W roku później rachunek za książki zakupione do biblioteki wyniósł już aż 356 zł i 20 gr.

W odpowiedzi na list biskupa KRWRiOP przesłała seminarium janowskiemu dwie książki: Principia iuris, wyd. 1820 r. oraz Dziennik Kunsztów i Rzemiosł pt. Izys Polska.

Kolejny biskup podlaski Marceli Gutkowski doceniał rolę biblioteki o czym świadczą słowa zamieszczone w rozporządzeniu skierowanym do regensa seminarium 15 listopada 1828 r. :

„Niech nikt nie waży się brać książek z biblioteki bez pozwolenia regensa, a w jego nieobecności profesora, który go zastępuje. Do nich należy zaś by jeśli komuś udzielą tej władzy, w książce do tego przeznaczonej wpisany był tytuł dzieła oraz imię i nazwisko biorącego książkę, a także troszczyć się winni o to , by książka była położona na tym miejscu , skąd ją wzięto.”

W 1836 r. bp Gutkowski zamknął Seminarium Duchowne Księży Komunistów w Węgrowie, a miejscową bibliotekę liczącą 4 tys. tomów polecił przewieźć do Janowa. W ten sposób biblioteka seminaryjna w Janowie wzbogacono głownie o dzieła Ojców Kościoła, pozycje kaznodziejskie, dzieła z teologii dogmatycznej i moralnej, a także podręczniki do nauczania fizyki, geometrii itp. W bibliotece znalazło się też kilka egzemplarzy podręcznika Albera Epitome institutionum historiae ecclesisticae (Agrie 1826).

Decyzją biskupa Gutkowskiego do księgozbioru biblioteki seminaryjnej pozycje gromadzone od 1447 do 1833 r. w bibliotece parafii w Międzyrzecu Podlaskim. Poniżej umieszczono dokładny Regestr książek z biblioteki parafialnej międzyrzeckiej oddanych do seminarium janowskiego, Międzyrzec 14 grudnia 1833.

W związku z kasatą Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej dokonanej przez cara 22 maja 1867 r. ówczesny biskup podlaski Beniamin Szymański  z seminaryjnej biblioteki pozwolił księżom i starszym alumnom wybrać na własność dzieła, jakie kto uważać będzie za najstosowniejsze do pracy. Większość księgozbioru, która ostatecznie pozostało w bibliotece. Zgodnie z raportem  ostatniego regensa Seminarium Duchownego w Janowie ks. Franciszka Janowskiego, z 19 października 1867 r. księgozbiór liczył wówczas 5767 woluminów, z czego 1572 było in folio,  1069 in quarto i 3125 in octavo i mniejsze.

Bibliotekę ostatecznie przewieziono na 10 wozach do Lublina i włączono do księgozbioru biblioteki seminarium lubelskiego.

Wraz z reaktywacją Diecezji Janowskiej bullą papieża Benedykta XV Commissum humilitati Nostrae z 24 września 1918 r. wskrzeszono 8 października 1919 r. Wyższe Seminarium Duchowne im. Benedykta XV w Janowie Podlaskim i rewindykowano z biblioteki seminarium lubelskiego ok 3 tys. książek. Podczas okupacji hitlerowskiej, w 1940 r. zbiory biblioteczne przewieziono z Janowa do Siedlec. W obawie przed represjami ks. Jan Grabowski spalił wówczas wiele książek o treści antyniemieckiej. Pod koniec 1966 r. ponad 120 starodruków ze zbiorów biblioteki seminaryjnej za zgodą ówczesnego biskupa siedleckiego Ignacego Świrskiego zostało przekazanych do Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

W 1990 r. Biblioteka WSD Diecezji Siedleckiej została przeniesiona do nowego gmachu seminarium w Opolu Nowym k. Siedlec. Biblioteka  Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu liczy ponad liczy ponad 100 tys. woluminów oraz należy do Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES.

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI oraz KONTAKT


© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności