Formacja

Formacja przyszłych kapłanów odbywa się w Kościele, który należy widzieć, jako jej wspólnotowy podmiot. Kościół, czerpiąc natchnienie z przykładu Jezusa, wypracował odpowiednie formy rozeznawania powołań, towarzyszenia powołanym i przygotowywania ich do przyszłej posługi. Celem jest to, aby święcenia przyjmowali wyłącznie ci, którzy zostali wezwani przez Pana, wielkodusznie na to wezwanie odpowiedzieli i wszedłszy z Nim w zażyłą więź, oddali się na służbę Jego misji zbawienia. Seminarium przygotowujące do kapłaństwa, ma być zatem „przede wszystkim przestrzenią duchową”, w której sam Chrystus wprowadza alumna w służbę Ojcu i ludziom. Czyni to mocą łaski, ale też posługuje się ustanowionymi do tego ludźmi. Wyższe Seminarium Duchowne jest niezbędne dla formacji kandydatów do kapłaństwa. Czas spędzony w takim miejscu ma pozwolić osobom powołanym na oderwanie się od środowiska rodzinnego, uporządkowanie życia uczuciowego, odbycie studiów filozoficzno-teologicznych, zbudowanie więzi z Chrystusem i z braćmi oraz przygotowanie się do przyszłej służby. (II Synod Diecezji Siedleckiej)


Studia

Konieczność formacji intelektualnej wypływa z „żądania” ludzkiego rozumu, który dąży do poznania prawdy. Ten ambitny wysiłek rozumu ma z kolei prowadzić do wiary (intellego ut credam). Alumni w czasie sześcioletnich studiów seminaryjnych zdobywają odpowiedni zasób wiedzy i ugruntować wiarę, aby sprostać wymogom „nowej ewangelizacji”. Dwa lata studium filozofii mają rozbudzić w alumnach pragnienie szukania obiektywnej… Czytaj dalej >>

Formacja

„Formacja nie jest działaniem jednostronnym, polegającym na tym, że ktoś przekazuje wiedzę teologiczną lub duchową. Jezus nie mówił do tych, których powoływał: «chodź, to ci wyjaśnię», «pójdź za Mną, pouczę cię», nie!; formacja stosowana przez Chrystusa względem Jego uczniów odbywała się natomiast na zasadzie «chodź i pójdź za Mną», «postępuj tak, jak Ja postępuję», i to jest metoda, którą także dzisiaj Kościół pragnie stosować…” Papież Franciszek

Praktyka duszpasterska

Wszystkie wymiary formacji kandydatów do kapłaństwa mają ukierunkowanie duszpasterskie. Alumni – na wzór Chrystusa Najwyższego Kapłana i Pasterza, Który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” mają uczynić miłość pasterską główną zasadą swego życia. Cenną pomocą w tym jest studium teologii praktycznej (pastoralnej), a zdobyta wiedza… Czytaj dalej >>

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności