Formacja

„Bóg nieustannie powołuje niektóre osoby, aby za Nim szły i Mu służyły w kapłaństwie urzędowym. Jednak również i my powinniśmy czynić, co do nas należy, poprzez formację, która jest odpowiedzią człowieka, Kościoła na dar Boży, ten dar, który Bóg mu daje za pośrednictwem powołania. Chodzi o to, by strzec powołań i sprzyjać ich wzrastaniu, aby przynosiły dojrzałe owoce. Są one «nieoszlifowanym diamentem», wymagającym starannej obróbki, z poszanowaniem sumienia osób i cierpliwością, aby jaśniały pośród ludu Bożego. Toteż formacja nie jest działaniem jednostronnym, polegającym na tym, że ktoś przekazuje wiedzę teologiczną lub duchową. Jezus nie mówił do tych, których powoływał: «chodź, to ci wyjaśnię», «pójdź za Mną, pouczę cię», nie!; formacja stosowana przez Chrystusa względem Jego uczniów odbywała się natomiast na zasadzie «chodź i pójdź za Mną», «postępuj tak, jak Ja postępuję», i to jest metoda, którą także dzisiaj Kościół pragnie stosować względem swoich kapłanów. Formacja, o której mówimy, jest doświadczeniem kondycji uczniowskiej, które przybliża do Chrystusa i pozwala coraz bardziej do Niego się upodabniać.”

Papież Franciszek


Formacja Duchowa

W formacji duchowej chodzi o to, aby „alumni nauczyli się żyć w zażyłej i nieustannej łączności z Ojcem przez Syna Jego Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym” (DK 8). Ta więź z Bogiem ma kształtować serca alumnów, aby zapaliły się do ofiarnej miłości pasterskiej. Św. Jan Paweł II podkreślił, że „istotnym elementem formacji duchowej jest połączone… Czytaj dalej >>

Formacja ludzka

Fundamentem całej formacji kapłańskiej jest formacja ludzka. Chodzi tu zarówno o naśladowanie wcielonego Syna Bożego i odtworzenie w sobie ludzkiej doskonałości, jaka w Nim jaśniała, ale także o skuteczność przyszłej pracy duszpasterskiej wśród ludzi. Alumni w latach seminaryjnych starają się rozwijać takie ludzkie cechy, które składają się na osobowość dojrzałą i zrównoważoną, pozwalającą im udźwignąć… Czytaj dalej >>

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności