Grudniowy dzień skupienia

Opublikowany: 22.12.2019 zmodyfikowany: 22.12.2019

            Dnia 20 grudnia w naszej wspólnocie seminaryjnej przeżywaliśmy dzień skupienia, który był bezpośrednim przygotowaniem do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Nasze ćwiczenia duchowe poprowadził ks. Mariusz Telaczyński, od 1 lipca 2015 roku delegowany przez Ordynariusza Diecezji Siedleckiej Księdza Biskupa Kazimierza Gurdę do Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Obecnie odpowiedzialny za koordynowanie projektów i kontakt z diecezjami w tymże Stowarzyszeniu.

            Ksiądz Mariusz w swoich konferencjach przybliżał sytuację Kościoła poza granicami naszego kraju, a także wspominał o krwawych prześladowaniach chrześcijan na Bliskim Wschodzie czy Indiach. Podkreślił, że Jezus przychodząc na świat dał „nową jakość życia” za którą podążamy i za którą wielu ludzi oddaje swoje życie. Komfort wyznawania naszej wiary w Polsce nie pozwala wejść w sytuację tych, którzy za noszony medalik lub Księgę Pisma Świętego w domu giną.

            W godzinie Miłosierdzia Bożego, podczas Nabożeństwa Pokutnego, pochyliliśmy się nad dwoma Apostołami – Piotrem i Judaszem. Ksiądz Mariusz wskazywał na wiarę w Miłosierdzie Boże, które jest znacznie większe niż nasze grzeszne życie, i które może oczyścić nasze serce z nieprawości, które popełniamy.

            Księdzu Mariuszowi dziękujemy za poświęcony czas, za świadectwo swojego życia, a także za przybliżenie sytuacji Kościoła, który przecież nie kończy się w granicach naszego kraju. Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzymy, aby tajemnica Wcielenia Bożego Syna była źródłem nadziei i Bożego światła wyznaczającego kierunek nowego życia.

            Więcej informacji o Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej: https://pkwp.org


Galeria

Liturgia słowa

28 stycznia 2020
wtorek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
Pierwsze czytanie:
2 Sm 6, 12b-15. 17-19
Psalm responsoryjny:
Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b)
Werset przed Ewangelią:
Mt 11, 25
Ewangelia:
Mk 3, 31-35
św. Tomasz z Akwinu*, św. Amadeus z Lozanny, św. Piotr Nolasco, św. Piotr Tomasz, św. Paulinus z Akwilei.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności