REKRUTACJA 2022 „Idź, powiedział do mnie, oto Ja cię posyłam daleko” — Już czas, by podjąć decyzję! Może też jesteś posłany.

Opublikowany: 14.05.2022 zmodyfikowany: 03.03.2023

Uwaga! Zmiana terminów rekrutacji!

Mówiąc dziś o dziele ewangelizacji, posługi Słowa Bożego, wypełniania polecenia Chrystusa „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” niejako automatycznie kierujemy nasz wzrok na powołanie św. Pawła, Apostoła narodów. Powołanie, które zostało odkryte i wydobyte przez Chrystusa Zmartwychwstałego wobec kogoś, którego wcześniejsze życie, wydawać by się mogło, zupełnie go z tego eliminowało. Zresztą całe wcześniejsze zaangażowanie Szawła w prześladowanie chrześcijan jeszcze długo objawiało się w jego życiu poprzez nieufność Żydów wobec jego osoby. Pamiętano mu jego zaangażowanie po stronie przeciwników chrześcijaństwa. On sam w mistycznej wizji jaką przeżywa w świątyni jerozolimskiej woła do Pana: „Panie, oni wiedzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie, i chłostałem w synagogach, a kiedy przelewano krew Szczepana, Twojego świadka, byłem przy tym i zgadzałem się, i pilnowałem szat jego zabójców.” (Dz 22,19-20). I w tym momencie, natychmiast słyszy głos Chrystusa: „Idź — powiedział do mnie — oto ja cię posyłam daleko, do pogan.” (Dz 22, 21). To powołanie, zadanie i posłannictwo nie były dziełem namysłu ani refleksji, ludzkiej mądrości, przemyślności i kalkulacji. Zlecił je zmartwychwstały i uwielbiony Pan. Chrystus nie tylko powołał, ale też wykorzystując całą historię życia Szawła, jego charakter, zdolności i wykształcenie, uzdolnił do skutecznego wypełnienia misji, do której go wybrał.

Młody Przyjacielu, a może właśnie Ciebie Chrystus powołuje do takiej misji? Może wydaje ci się, że do tego się nie nadajesz, że nie byłeś dotąd blisko Jezusa? Ale może widzisz biedy tego świata, zagubienie człowieka, bezradność i bezsilność ludzką, odwrócenie się od Boga? Może jest w tobie pragnienie, by poznawać i wejść w bliską zażyłość z Chrystusem? Może odpowiedzią na twoje pytania jest droga ku kapłaństwu? Zastanów się. Pomyśl. Odkryj. Zaufaj i bądź odważny! Odpowiedz Zmartwychwstałemu Jezusowi! Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej jest miejscem, gdzie możesz przygotować się do wypełnienia tego zadania.

Wszystkich młodych mężczyzn, w których rozbrzmiewa wezwanie do poświęcenia swego życia w posłudze kapłańskiej, zapraszamy do zgłaszania się do rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im św. Jana Pawła II.

I tura rozmów kwalifikacyjnych będzie odbywać się od 6 do 12 lipca 2022 r. w gmachu WSD Siedlce w Nowym Opolu w godz. 10-15.

II tura rozmów kwalifikacyjnych będzie odbywać się od 29 sierpnia do 3 września 2022 r. w gmachu WSD Siedlce w Nowym Opolu w godz. 10-15.

Niezależnie od podanych terminów, każdy może umówić się na rozmowę z moderatorami seminaryjnymi (rektorem, prefektem, ojcami duchownymi) w dogodnym czasie. Kontakt na stronie internetowej w zakładce SEMINARIUM – KADRA: tutaj.

Podstawowe informacje o zasadach przyjęcia do seminarium, potrzebnych dokumentach znajdziesz tutaj.

Obejrzyj co klerycy mówią o swoim powołaniu i o pobycie w seminarium.


© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności