Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Opublikowany: 11.10.2023 zmodyfikowany: 11.10.2023

Pomimo, że pierwsze wykłady już się odbyły, a pierwszoroczni klerycy już przeżyli swoje pierwsze tygodnie w siedleckim seminarium, każdy rok akademicki wymaga oficjalnego rozpoczęcia. Obchody inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu odbyły się dnia 11 października. Rozpoczęły się one od najważniejszego punktu – czyli Eucharystii, dziękczynienia.

O godz. 10, podczas Mszy Świętej, której przewodniczył J.E. ks. bp dr Kazimierz Gurda dziękowaliśmy dobremu Bogu za dar nowego roku formacji i nauki w siedleckim seminarium. W kazaniu, biskup ordynariusz diecezji siedleckiej przywołał zbliżającą się w tym roku, 45. rocznicę wyboru kardynała Wojtyły na tron piotrowy. Zauważył, iż jego zaangażowanie duszpasterskie miało swe źródło w zażyłości z Chrystusem. Skierował także słowo do kleryków, przywołując postać Jonasza z dzisiejszego pierwszego czytania: „Drodzy klerycy, wy w tej relacji z Bogiem jesteście [jak Jonasz]. (…) Wy zostaliście przez Jezusa znalezieni i zaproszeni do współpracy w dziele zbawienia. Jesteście Mu potrzebni. Za każdego z was Bogu dziękujemy. (…) On do was mówił, dawał znaki, odczytaliście je, daliście mu pozytywną odpowiedź.” Zaznaczył jednak, że pójście za Jezusem oznacza także pójście za Nim na Górę Oliwną i na Kalwarię.

Po zakończonej Mszy Świętej, o godz. 11:20, na auli seminaryjnej nastąpiła kontynuacja obchodów inauguracyjnych. Orszak akademicki ruszył przy akompaniamencie fortepianu. Odśpiewano hymn państwowy, zaintonowany przez scholę seminaryjną pod kierownictwem ks. dr Piotra Radzikowskiego (która także odpowiadała za śpiew na Eucharystii). Nastąpiły liczne powitania równie licznie przybyłych gości. Ksiądz rektor dr Mariusz Świder kończąc pozdrowienia zaznaczył, że seminarium duchowne jest miejscem kształtowania według Ewangelii, aby nieść światu nadzieję. Pismo Święte jest nie tylko podręcznikiem naukowym tej uczelni, ale podręcznikiem życia. Ks. Rektor żartobliwie zaznaczył również, że brak obecnie planów na rozpoczęcie naboru na nowe kierunki w siedleckim seminarium, od 2 tysięcy lat bowiem Kościół przygotowuje powołanych do kapłaństwa.

Drugą najważniejszą częścią corocznej inauguracji roku jest zaprzysiężenie kleryków I roku. W tym roku, drogę formacji do święceń kapłańskich podjęło 6 kandydatów z naszej diecezji. Starania o rozwój duchowy i intelektualny, a także troskę o swoje zdrowie, wobec Kościoła ślubowali:

  • Mateusz Koper z parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie
  • Damian Niepogoda z parafii św. Mikołaja Biskupa w Pruszynie
  • Oskar Patejuk z parafii bł. Stefana Wyszyńskiego w Białej Podlaskiej
  • Jan Pielak z parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie
  • Miłosz Świątek z parafii Świętej Rodziny w Sobolewie
  • Paweł Trofimuk z parafii św. Michała Archanioła w Białej Podlaskiej

Nowi alumni odebrali z rąk przedstawiciela Akademii Katolickiej w Warszawie, ks. dr Mateusza Wyrzykowskiego swoje studenckie indeksy, które w najbliższych latach zapełnią się historią ich akademickich zmagań i osiągnięć. Przedstawiciel AKW w krótkim słowie do obecnych alumnów powiedział, że w wielu miejscach będą oceniani, ale muszą pamiętać, że to przed Chrystusem będą zdawać sprawę z swojej troski nad powołaniem. Polecił, aby nie marnować tego czasu.

Kapituła janowska od wielu lat finansuje dwa stypendia dla wybranych kleryków – stypendium za najlepszą pracę magisterską oraz jedno całoroczne stypendium socjalne. Tegoroczną nagrodę, za pracę magisterską pt.: „Prorok Jan Chrzciciel w nauczaniu Orygenesa” napisaną pod opieką ks. dr Jerzego Dudy, dostał ks. mgr Jan Kociubiński. Przedstawiciel janowskiej kapituły życzył nagrodzonemu magistrowi dalszej troski o własny rozwój intelektualny i podjęcie conajmniej studiów doktorskich. Niech dobry Bóg wynagrodzi kapitule wszelką pomoc i dobroć, którą obdarzają Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej.

Koniecznym punktem programu podczas inauguracji roku akademickiego jest wykład inauguracyjny. W tym roku siedleckie seminarium mogło wysłuchać jednego z najbardziej wybitnych biblistów, ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego, laureata Nagrody Ratzingera w roku 2014. Tematem wykładu inauguracyjnego było „Dlaczego i jak czytać Pismo Święte„. Temat ten był dla ks. profesora istotny, ponieważ to właśnie Pismo Święte przyczyniło się do tego, że przeżył dla niego trudny czas seminarium. Podzielił się z alumnami swoim postanowieniem z początku formacji – czytanie jednego rozdziału Pisma Świętego dziennie, które to postanowienie właśnie pozwoliło mu „przetrwać” okres nauki. Dlaczego należy czytać Pismo Święte? Ponieważ stanowi ono jedną z dróg poznania Boga poprzez historię zbawienia opowiedzianą przez historie konkretnych ludzi, także w ich grzechu i ułomności. A jak należy czytać Biblię? W przestrzeni modlitwy, ponieważ są to słowa samego Boga. Nasze czytanie Pisma wymaga od nas podporządkowania naszego życia wyczytanym i przemedytowanym treściom. Konieczna jest także regularność w praktyce czytania. Ciekawą obserwacją ks. profesora Chrostowskiego było zaznaczenie, by Pismo Święte czytać głośno lub pół-głosem, aby udzielić swojego głosu samemu Bogu. Czytania całe Pismo Święte, także Stary Testament należy odczytywanie je w kluczu chrystologicznym, czyli poprzez osobę Jezusa Chrystusa. Swój wykład, ks. Waldemar skończył myślą, iż: „Pismo Święte od Boga pochodzi i do Boga powinno prowadzić”. Dziękujemy serdecznie ks. prof. Waldemarowi Chrostowskiemu za te piękne słowa zachęty do lektury słowa Bożego.

Na zakończenie oficjalnej części inauguracji swoje słowa do uczestników skierowali: przedstawiciel Uniwersytetu w Siedlcach oraz pani Rektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia. Natomiast ks. prałat Krzysztof Baryga, dyrektor Instytutu Teologicznego w Siedlcach, korzystając z przysługującego mu prawa, odmówił udzielania głosu. Pasterz diecezji siedleckiej, ks. bp dr Kazimierz Gurda na sam koniec obchodów powiedział, że: „jest to dzień radości dla diecezji i seminarium„. Podkreślił, że cała praca i formacja seminarzystów ma swoje źródło w tej jedynej księdze – Piśmie Świętym. Ksiądz biskup udzielił wszystkim swojego pasterskiego błogosławieństwa. Po oficjalnej części uczestnicy inauguracji, już po spożyciu duchowego pokarmu z Stołu Pańskiego, po wysłuchaniu gości przy stole prezydialnym, mogli zasiąść przy stole na refektarzu, przy obiedzie przygotowanym przez seminaryjną kuchnię.

Dziękujemy serdecznie wszystkim gościom za przybycie na uroczystości inauguracyjnego roku akademickiego 2023/2024. Prosimy o modlitwę za całe siedleckie seminarium, aby był to rok rozwoju nie tylko intelektualnego, ale także w zażyłości z Chrystusem! Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

 


Galeria

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności