Jubileusz


Historia Seminarium

Dzieje seminarium duchownego Diecezji Siedleckiej są ściśle związane z historia Diecezji Podlaskiej, powstałej w 1818 roku między innymi z części terytorium diecezji łuckiej na Wołyniu, której biskupi od poł. XV w. rezydowali w Janowie Podlaskim.

Patron

„Seminarium duchowne oddajemy pod opiekę Najświętszej Maryi Pannie Królowej Korony Polskiej, obierając za patrona młodzieży duchownej Świętego Rodaka naszego, anielskiego Młodziana – Stanisława Kostkę.”

Wydarzenia jubileuszowe

WSD Diecezji Siedleckiej obchodzi podwójny jubileusz 200 – lecia powstania i 100 – lecia odrodzenia się po carskiej kasacie. Janów Podl. – Siedlce – Nowe Opole. 1818 – 1919 – 2019

Liturgia słowa

20 października 2019
niedziela
Rok liturgiczny: C/I
XXIX Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Wj 17, 8-13
Psalm responsoryjny:
Ps 121
Drugie czytanie:
2 Tm 3, 14-17. 4, 1-2
Werset przed Ewangelią:
Hbr 4, 12
Ewangelia:
Łk 18, 1-8
św. Artemiusz, św. Andrzej z Krety, św. Kaprazjusz z Agen, św. Bertilla Boscardin, św. Acca, św. Jan Kanty*
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności