Jubileusz


Historia Seminarium

Dzieje seminarium duchownego Diecezji Siedleckiej są ściśle związane z historia Diecezji Podlaskiej, powstałej w 1818 roku między innymi z części terytorium diecezji łuckiej na Wołyniu, której biskupi od poł. XV w. rezydowali w Janowie Podlaskim.

Patron

„Seminarium duchowne oddajemy pod opiekę Najświętszej Maryi Pannie Królowej Korony Polskiej, obierając za patrona młodzieży duchownej Świętego Rodaka naszego, anielskiego Młodziana – Stanisława Kostkę.”

Wydarzenia jubileuszowe

WSD Diecezji Siedleckiej obchodzi podwójny jubileusz 200 – lecia powstania i 100 – lecia odrodzenia się po carskiej kasacie. Janów Podl. – Siedlce – Nowe Opole. 1818 – 1919 – 2019

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności