Jubileusz


Historia Seminarium

Dzieje seminarium duchownego Diecezji Siedleckiej są ściśle związane z historia Diecezji Podlaskiej, powstałej w 1818 roku między innymi z części terytorium diecezji łuckiej na Wołyniu, której biskupi od poł. XV w. rezydowali w Janowie Podlaskim.

Patron

„Seminarium duchowne oddajemy pod opiekę Najświętszej Maryi Pannie Królowej Korony Polskiej, obierając za patrona młodzieży duchownej Świętego Rodaka naszego, anielskiego Młodziana – Stanisława Kostkę.”

Wydarzenia jubileuszowe

WSD Diecezji Siedleckiej obchodzi podwójny jubileusz 200 – lecia powstania i 100 – lecia odrodzenia się po carskiej kasacie. Janów Podl. – Siedlce – Nowe Opole. 1818 – 1919 – 2019

Liturgia słowa

24 stycznia 2020
piątek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
Pierwsze czytanie:
1 Sm 24, 3-21
Psalm responsoryjny:
Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a)
Werset przed Ewangelią:
2 Kor 5, 19
Ewangelia:
Mk 3, 13-19
św. Franciszek Salezy, św. Babylas z Antiochii, św. Felician z Foligno, św. Macedoniusz.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności