10.10.2019 ( godz: 10:00 )

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Wszystkich Czcigodnych Profesorów naszego Seminarium, Księży Dziekanów, Księży Proboszczów naszych alumnów (szczególnie Proboszczów alumnów I roku formacji) zapraszamy na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020. Będzie ona miała miejsce w dn. 10 października 2019 r. o godz. 10.00 w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej w Nowym Opolu. Uroczystość odbędzie się w 100-lecie reaktywacji seminarium diecezjalnego po jego administracyjnym skasowaniu przez władze carskie w 1867 r.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

10.00 — Msza św. w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem Ks. Bpa Kazimierza Gurdy, Biskupa Siedleckiego

11.00 — Sesja inauguracyjna

— immatrykulacja alumnów I roku
— wykład inauguracyjny wygłosi Ks. Abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.


Liturgia słowa

20 października 2019
niedziela
Rok liturgiczny: C/I
XXIX Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Wj 17, 8-13
Psalm responsoryjny:
Ps 121
Drugie czytanie:
2 Tm 3, 14-17. 4, 1-2
Werset przed Ewangelią:
Hbr 4, 12
Ewangelia:
Łk 18, 1-8
św. Artemiusz, św. Andrzej z Krety, św. Kaprazjusz z Agen, św. Bertilla Boscardin, św. Acca, św. Jan Kanty*
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności