30.01.2020 ( godz: 16:00 )

Rada Profesorów WSD Siedlce po semestrze zimowym


Liturgia słowa

15 grudnia 2019
niedziela
Rok liturgiczny: A/II
III Tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie:
Iz 35, 1-6a. 10
Psalm responsoryjny:
Ps 146
Drugie czytanie:
Jk 5, 7-10
Werset przed Ewangelią:
Iz 61, 1
Ewangelia:
Mt 11, 2-11
św. Nino, św. Walerian, św. Maria di Rosa, św. Paweł z Latros.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności