22.11.2019 ( godz: 19:30 )

Uroczystość św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej

Wspólnota seminaryjna, mając na uwadze wielką rolę formacyjną muzyki, szczególnie liturgicznej, w szczególny sposób pragnie uczcić patronkę muzyki kościelnej – św. Cecylię. Od 3 lat w tym dniu, w gmachu WSD Siedlce odbywa się koncert muzyki kościelnej. W tym roku zapraszamy na Mszę św., podczas której śpiewać będzie Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod kierunkiem prof. Pawła Łukaszewskiego, wybitnego kompozytora religijnej muzyki chóralnej, dyrygenta, Prorektora Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina (zob.: http://www.musicasacra.com.pl/). Msza św. w kaplicy seminaryjnej odbędzie się 22.11.2019 r. o godz. 19.30. Po Mszy św. koncert: Msza Stanisława Moniuszki (z racji roku moniuszkowskiego). Koncert będzie artystycznym zwieńczeniem obchodów Jubileuszu 200-lat istnienia i 100 lat powrotu seminarium diecezjalnego do Janowa Podlaskiego.


Liturgia słowa

15 listopada 2019
piątek
Rok liturgiczny: C/I
Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
Pierwsze czytanie:
Mdr 13, 1-9
Psalm responsoryjny:
Ps 19
Werset przed Ewangelią:
Łk 21, 28bc
Ewangelia:
Łk 17, 26-37
św. Leopold z Austrii, święci Abibus, Gurias, i Samonas, św. Fintan z Rheinau, św. Machutus, św. Albert Wlk. bp i dr Kościoła*, św. Dezyderiusz z Cahors.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności