Koło przyjaciół WSD

Przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej działa Koło Przyjaciół WSD.


Idea

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Św. Jana Pawła II jest rodzajem wolontariatu, który skupia dorosłe osoby, zarówno świeckie i duchowne, a które pragną otoczyć troską powołania kapłańskie i całą wspólnotę seminaryjną.

Przyłącz się

Zapraszamy do powiększenia grona przyjaciół naszego seminarium!

Liturgia słowa

28 stycznia 2020
wtorek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
Pierwsze czytanie:
2 Sm 6, 12b-15. 17-19
Psalm responsoryjny:
Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b)
Werset przed Ewangelią:
Mt 11, 25
Ewangelia:
Mk 3, 31-35
św. Tomasz z Akwinu*, św. Amadeus z Lozanny, św. Piotr Nolasco, św. Piotr Tomasz, św. Paulinus z Akwilei.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności