Idea

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej powstało w roku 2007. Pomysłodawcą utworzenia Koła był ówczesny prorektor ks. dr Andrzej Oworuszko. Pierwszy zjazd Przyjaciół seminarium odbył się w 2010 roku. Od tego czasu, co rok, jest organizowane spotkanie z Dobroczyńcami naszego Alma Mater. Zjazd organizowany jest zazwyczaj w okolicach października. Wtedy to Przyjaciele naszego seminarium uczestniczą razem z klerykami we wspólnej Eucharystii. W trakcie spotkania przewidziana jest także konferencja ascetyczna Opiekuna Koła. Zwieńczeniem spotkania jest sztuka, którą tradycyjnie przygotowują alumni z III roku. Czas ten jest niczym innym jak integracją powołanych z tymi, którzy troszczą się o ich powołanie. Obecnie Koło Przyjaciół naszego seminarium liczy ok. 240 członków, którzy zamieszkują różne parafie diecezji siedleckiej.

Deklaracje zgłoszeniowe można wysłać drogą pocztową do Seminarium, bądź wypełnić ją elektronicznie i wysłać e-mailem: przyjaciele@wsd.siedlce.pl

Opiekunem Koła Przyjaciół jest ks. kan. Krzysztof Skwierczyński – Ojciec duchowny alumnów.

Klerycy odpowiedzialni za Koło – al. Mateusz Kolasa,

 

Modlitwa za Siedleckie Seminarium

 

Boże w Trójcy Jedyny, Seminarium Siedleckie dla chwały Twojej powstało.
Spraw, by ustawicznie chwale Twojej służyło, aby jej nigdy nie umniejszało.
Spraw, aby z niego wychodzili zawsze, aż do ostatnich dni istnienia świata, świeci, żarliwi, ofiarni, pełni Twej i ludzi miłości kapłani.
Najświętsza Maryjo, Niepokalanie Poczęta Matko nasza, opiekuj się szkołą Syna Twego.
Święty Pawle Apostole, przejmuj swym zapałem wszystkich przełożonych i uczących w Seminarium.
Święty Janie Pawle II, błagaj Boga o łaski dla Seminarium, którego jesteś Patronem.
Święci Apostołowie Szymonie i Judo Tadeuszu, Patronowie naszej diecezji, módlcie się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, uproś aby alumni byli żywym odbiciem twych cnót.  Amen.

 


Liturgia słowa

24 stycznia 2020
piątek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
Pierwsze czytanie:
1 Sm 24, 3-21
Psalm responsoryjny:
Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a)
Werset przed Ewangelią:
2 Kor 5, 19
Ewangelia:
Mk 3, 13-19
św. Franciszek Salezy, św. Babylas z Antiochii, św. Felician z Foligno, św. Macedoniusz.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności