Idea

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. św. Jana Pawła II jest rodzajem wolontariatu, który skupia dorosłe osoby, zarówno świeckie i duchowne, a które pragną otoczyć troską powołania kapłańskie i całą wspólnotę seminaryjną. Troska ta wyraża się przez współpracę z Siedleckim Seminarium w niesieniu mu pomocy duchowej i w miarę możliwości także materialnej. Raz w roku organizowany jest także zjazd do gmachu Seminarium dla Przyjaciół naszej Alma Mater. Warunkiem zgłoszenia swojej przynależności do Koła Przyjaciół jest przyjęcie na siebie obowiązku regularnej modlitwy za naszą Uczelnię, wspieranie jej duchową i materialną ofiarą oraz odesłanie wypełnionej deklaracji przystąpienia do Koła Przyjaciół.

Deklaracje zgłoszeniowe można wysłać drogą pocztową do Seminarium, bądź wypełnić ją elektronicznie i wysłać e-mailem: przyjaciele@wsd.siedlce.pl

Opiekunem Koła Przyjaciół jest ks. kan. Krzysztof Skwierczyński – Ojciec duchowny alumnów.

Klerycy odpowiedzialni za Koło – al. Damian Gadamer, al. Grzegorz Góraj, al. Bartosz Švăbik.

 

Modlitwa za Siedleckie Seminarium

 

Boże w Trójcy Jedyny, Seminarium Siedleckie dla chwały Twojej powstało.
Spraw, by ustawicznie chwale Twojej służyło, aby jej nigdy nie umniejszało.
Spraw, aby z niego wychodzili zawsze, aż do ostatnich dni istnienia świata, świeci, żarliwi, ofiarni, pełni Twej i ludzi miłości kapłani.
Najświętsza Maryjo, Niepokalanie Poczęta Matko nasza, opiekuj się szkołą Syna Twego.
Święty Pawle Apostole, przejmuj swym zapałem wszystkich przełożonych i uczących w Seminarium.
Święty Janie Pawle II, błagaj Boga o łaski dla Seminarium, którego jesteś Patronem.
Święci Apostołowie Szymonie i Judo Tadeuszu, Patronowie naszej diecezji, módlcie się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, uproś aby alumni byli żywym odbiciem twych cnót.  Amen.

 


Liturgia słowa

17 listopada 2019
niedziela
Rok liturgiczny: C/I
XXXIII Tydzień zwykły
Pierwsze czytanie:
Ml 3, 19-20a
Psalm responsoryjny:
Ps 98
Drugie czytanie:
2 Tes 3, 7-12
Werset przed Ewangelią:
Łk 21, 28bc
Ewangelia:
Łk 21, 5-19
św. Hilda, święci Acisclus i Wiktoria, św. Anianus lub Aignan z Orléanu, święci Alphaeus i Zachaeus, św. Elżbieta węg.*, św. Grzegorz z Tours, św. Grzegorz Cudotwórca, św. Dionizy z Aleksandrii, Męczennicy z Paragwaju, św. Hugo z Lincoln.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności