Idea

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej powstało w roku 2007. Pomysłodawcą utworzenia Koła był ówczesny prorektor ks. dr Andrzej Oworuszko. Pierwszy zjazd Przyjaciół seminarium odbył się w 2010 roku. Od tego czasu, co rok, jest organizowane spotkanie z Dobroczyńcami naszego Alma Mater. Zjazd organizowany jest zazwyczaj w okolicach października. Wtedy to Przyjaciele naszego seminarium uczestniczą razem z klerykami we wspólnej Eucharystii. W trakcie spotkania przewidziana jest także konferencja ascetyczna Opiekuna Koła. Zwieńczeniem spotkania jest sztuka, którą tradycyjnie przygotowują alumni z III roku. Czas ten jest niczym innym jak integracją powołanych z tymi, którzy troszczą się o ich powołanie. Obecnie Koło Przyjaciół naszego seminarium liczy ok. 240 członków, którzy zamieszkują różne parafie diecezji siedleckiej.

Deklaracje zgłoszeniowe można wysłać drogą pocztową do Seminarium, bądź wypełnić ją elektronicznie i wysłać e-mailem: przyjaciele@wsd.siedlce.pl

Opiekunem Koła Przyjaciół jest ks. kan. Krzysztof Skwierczyński – Ojciec duchowny alumnów.

Klerycy odpowiedzialni za Koło – al. Marcin Bilski,

 

Modlitwa za Siedleckie Seminarium

 

Boże w Trójcy Jedyny, Seminarium Siedleckie dla chwały Twojej powstało.
Spraw, by ustawicznie chwale Twojej służyło, aby jej nigdy nie umniejszało.
Spraw, aby z niego wychodzili zawsze, aż do ostatnich dni istnienia świata, świeci, żarliwi, ofiarni, pełni Twej i ludzi miłości kapłani.
Najświętsza Maryjo, Niepokalanie Poczęta Matko nasza, opiekuj się szkołą Syna Twego.
Święty Pawle Apostole, przejmuj swym zapałem wszystkich przełożonych i uczących w Seminarium.
Święty Janie Pawle II, błagaj Boga o łaski dla Seminarium, którego jesteś Patronem.
Święci Apostołowie Szymonie i Judo Tadeuszu, Patronowie naszej diecezji, módlcie się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, uproś aby alumni byli żywym odbiciem twych cnót.  Amen.

 


© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności