Listopadowy dzień skupienia w Laskach (Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach)

Opublikowany: 15.11.2021 zmodyfikowany: 24.11.2021

Wspólnota naszego seminarium jak co miesiąc przeżywała dzień skupienia, który jest czasem zatrzymania się i refleksji nad sobą samym, tym co dobrego udało mi się zrobić w ostatnim czasie, a co jest jeszcze do przepracowania, aby nieustannie postępować na drodze świętości.

Wspominając niedawną beatyfikację Stefana kard. Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej, która miała miejsce 12 września tego roku w Warszawie, moderatorzy naszego seminarium – wspominając szczególnie ks. Macieja Majka, ojca duchownego alumnów – powzięli myśl zorganizowania w najbliższym możliwym terminie dnia skupienia w miejscu, które będzie ściśle związane z sylwetkami naszych nowych błogosławionych.

Jak postanowili, tak też uczynili… już 15 listopada (poniedziałek) wyruszyliśmy z samego rana do Lasek k. Warszawy, gdzie funkcjonuje Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach założone przez bł. Matkę Elżbietę Różę Czacką. Towarzystwo otrzymało formalną zgodę działania 11 maja 1911 roku i działa do dzisiaj.

O poprowadzenie skupienia poproszony został ks. Jacek Ponikowski, kapłan pochodzący z naszej diecezji. Ks. Jacek nie był osobą przypadkową, bowiem w latach 1987-1995 mieszkał i posługiwał w Laskach jako kapelan i katecheta. Następnie przynaglony troską o niewidomych założył w 1995 r., Dom dla Niewidomych Mężczyzn im. Matki Elżbiety Róży Czackiej w Niepołomicach k. Krakowa gdzie nieustannie służy. Warto zaznaczyć, że w 2014 roku został laureatem nagrody im. ks. Józefa Tischnera.

Dzień skupienia minął nam pod przewodnim hasłem „służby i zauważania”. W konferencji ascetycznej ks. Jacek położył bardzo mocny nacisk na dawanie świadectwa swoim życiem szczególnie w szarej codzienności, gdzie nieustannie jesteśmy zachęcani przez Chrystusa do świadczenia o Nim w świecie. Rekolekcjonista zaznaczył, iż jako przyszli kapłani mamy obowiązek zauważania drugiego człowieka, tak jak Chrystus zauważył pełną zaangażowania postawę Zacheusza. Jesteśmy posłani do tych, którzy tak jak niewidomy siedzący na drodze prowadzącej do Jerycha wręcz krzyczą o pomoc i potrzebują zwykłej ludzkiej życzliwości. Zachęcał nas, aby przyszłą posługę kapłańską oprzeć na ofiarnej służbie, która będzie bezinteresowna, nie oczekująca pochwały, dobrego słowa czy „poklepania po plecach”…

Centralnym punktem dnia była Eucharystia poprzedzona liturgią pokutną i sakramentem spowiedzi. Mszy Świętej przewodniczył ks. Jacek, który wygłosił także homilię, a koncelebrowali ks. rektor Piotr, księża prefekci Przemysław i Mariusz oraz ks. Maciej.

Uczestniczyliśmy we wspólnotowej modlitwie jutrzni i nieszporów z posługującymi w Laskach siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które do istnienia powołała bł. Matka Czacka. Siostry towarzyszyły nam przy każdym punkcie dnia swoją cichą obecnością, zaangażowaniem duchowym oraz uśmiechem. Wprowadziły nas w historię Dzieła Lasek, osoby bł. Matki Elżbiety, czcigodnego sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza – wieloletniego kapelana Dzieła Lasek i współpracownika Matki Czackiej oraz ks. Tadeusza Fedorowicza – kierownika duchowego Zakładu dla Ociemniałych w Laskach, ale także św. Jana Pawła II przed wyborem na tron piotrowy. Dbały także o to byśmy nie chodzili głodni przygotowując gorące posiłki i kawę. Za wszelkie dobro i zaangażowanie składamy serdeczne dzięki!

Jesteśmy niezmierni wdzięczni za ten owocny czas modlitwy, refleksji i nieustannego poznawania Kościoła, który bogaty jest w różne formy pomocy każdemu człowiekowi.

Wyrazy wdzięczności składamy ks. Jackowi Ponikowskiemu, siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek, księżom moderatorom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki pomocy których mogliśmy owocnie przeżywać ten dzień skupienia.

JK


Galeria

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności