Powołanie


Czym jest powołanie

Czym właściwie jest powołanie? Kogo Bóg powołuje? Jakie znaki potwierdzają lub zaprzeczają prawdziwości powołania? Jaka jest różnica między pójściem drogą powołania, a wykonywaniem zawodu? Chcąc obiektywnie odpowiedzieć na powyższe pytania warto oprzeć się przede wszystkim na Słowie Bożym, mądrości i doświadczeniu kompetentnych osób wyznaczonych z ramienia Kościoła oraz świadectwach osób powołanych. W niniejszym artykule posłużę… Czytaj dalej >>

Liturgia słowa

24 stycznia 2020
piątek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
Pierwsze czytanie:
1 Sm 24, 3-21
Psalm responsoryjny:
Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a)
Werset przed Ewangelią:
2 Kor 5, 19
Ewangelia:
Mk 3, 13-19
św. Franciszek Salezy, św. Babylas z Antiochii, św. Felician z Foligno, św. Macedoniusz.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności