Przekazanie funkcji

Opublikowany: 10.11.2022 zmodyfikowany: 10.11.2022

Każdy z kleryków już w seminarium uczy się służby wspólnocie. Wszyscy ludzie obdarzeni są przez Boga unikatowymi talentami, które także przez posługę powinno się odkrywać i pomnażać. Posługi w seminarium służą właśnie temu. Od seniora i sacelana, aż po kwiatkowego, wszyscy zaangażowani są w dynamiczne i pracochłonne życie wspólnoty seminaryjnej. Jest to jakby wstęp do kapłańskiego życia, któremu nadaje rytm posłanie do pełnienia danej funkcji przez biskupa. Jak co roku przychodzi moment zmian na poszczególnych stanowiskach. Czas podziękowań za dotychczasową posługę i posłanie nowych robotników do nowych zadań.

Dnia 10 listopada 2022 roku, odbyło się przekazanie funkcji w seminarium siedleckim. Dwie najważniejsze z nich, senior (reprezentant kleryków wobec moderacji i świata zewnętrznego) oraz sacelan (odpowiedzialny za gospodarczą część liturgicznego życia seminarium) są wybierane wszakże przez moderatorów, ale za głosem doradczym kleryków. W wyniku wyborów seminaryjnych (08.11.2022 r.) i zatwierdzenia tej decyzji przez moderację, funkcje seniora (po dk. Janie Kociubińskim) objął kl. Michał Warakomski, a sacelana (po dk. Marcinie Sulejukl. Łukasz Bąk.

Zmianom uległo także wiele innych funkcji takich jak starszy i młodszy ceremoniarz (teraz kl. Paweł Pawlik i kl. Karol Borkowski), moderator koła misyjnego (teraz kl. Dominik Ściseł), dyrektor biblioteki (teraz kl. Dominik Leśniak), a także wiele innych.

Dziękujemy za posługę tym, którzy „oddali” w tym roku swoją funkcję za trud, który włożyli w kształtowanie naszej wspólnoty swoją pracą; życzymy wytrwałości tym, którzy dalej będą piastować zadane funkcje i życzymy powodzenia tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją służbę.

-DKL


Galeria

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności