Seminarium


Kadra

Kadra WSD Diecezji Siedleckiej liczy 56 osób, w tym 14 osób świeckich. Największą liczbę stanowią księża moderatorzy i wykładowcy – 42

Alumni

Do kapłaństwa przygotowuje się obecnie 45 alumnów. Kandydaci w większości pochodzą z Diecezji Siedleckiej i są w wieku od 20-47 lat.

Dom

Kompleks WSD Diecezji Siedleckiej to 12 280,3 m² powierzchni, zaś kubatura wynosi 41 147, 33 m³. Dziś mieści się tu także Diecezjalny Dom Rekolekcyjny oraz Dom Księży Emerytów. Nasz dom to m. in. 4 kaplice i 4 refektarze, aula, 7 sal wykładowych, biblioteka, czytelnia naukowa, archiwum multimediów, kawiarenka, sala gimnastyczna i siłownia.

Mistrzostwa 2019

Aktualne informacje dotyczące XV Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Piłkę Nożną

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności