Seminarium


Kadra

Kadra WSD Diecezji Siedleckiej liczy 56 osób, w tym 14 osób świeckich. Największą liczbę stanowią księża moderatorzy i wykładowcy – 42

Alumni

Do kapłaństwa przygotowuje się obecnie 45 alumnów. Kandydaci w większości pochodzą z Diecezji Siedleckiej i są w wieku od 20-47 lat.

Dom

Kompleks WSD Diecezji Siedleckiej to 12 280,3 m² powierzchni, zaś kubatura wynosi 41 147, 33 m³. Dziś mieści się tu także Diecezjalny Dom Rekolekcyjny oraz Dom Księży Emerytów. Nasz dom to m. in. 4 kaplice i 4 refektarze, aula, 7 sal wykładowych, biblioteka, czytelnia naukowa, archiwum multimediów, kawiarenka, sala gimnastyczna i siłownia.

Mistrzostwa 2019

Aktualne informacje dotyczące XV Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Piłkę Nożną

Liturgia słowa

24 stycznia 2020
piątek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
Pierwsze czytanie:
1 Sm 24, 3-21
Psalm responsoryjny:
Ps 57 (56), 2. 3-4. 6 i 11 (R.: por. 2a)
Werset przed Ewangelią:
2 Kor 5, 19
Ewangelia:
Mk 3, 13-19
św. Franciszek Salezy, św. Babylas z Antiochii, św. Felician z Foligno, św. Macedoniusz.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności