Spotkanie Koła Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej

Opublikowany: 28.11.2022 zmodyfikowany: 28.11.2022

Dnia 20.11.2022 roku miało miejsce spotkanie Koła Przyjaciół WSD Diecezji Siedleckiej. Była to okazja do spotkania pomiędzy klerykami i moderacją, a zaangażowanymi w Koło. Członkowie modlą się za przydzielonych im w losowaniu kleryków oraz moderatorów oraz wspomagają materialnie seminarium.

Raz do roku odbywa się spotkanie wspomnianego koła w Seminarium w Nowym Opolu. W tym roku spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania gmachu seminarium. Następnie pod przewodnictwem ks. rektora Mariusza Świdra oraz w koncelebrze ks. Piotra Kardasa (ojca duchwonego) i ks. Rafała Pietruczuka (prefekta roku propedeutycznego) odprawiona została Msza Święta. Po Mszy Świętej członkowie koła zostali zaproszeni na obiad i kawę, podczas której ks. rektor oraz reszta moderatorów rozmawiała z uczestnikami spotkania. Ksiądz rektor przedstawił na auli każdego z kleryków i wyjaśnił ich rolę w seminarium. Spotkanie zwieńczone zostało spektaklem roku III „Dobry jak chleb”.

Dziękujemy członkom koła za dotychczasową modlitwę i wsparcie materialne, w swojej wdzięczności obiecujemy własną modlitwę za dobrodziei siedleckiego seminarium.


Galeria

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności