Święcenia diakonatu 2022

Opublikowany: 08.06.2022 zmodyfikowany: 08.06.2022

„Zadaniem diakona, stosownie do tego, co mu wyznaczy kompetentna władza, jest uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie Wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu. Poświęcając się powinnościom miłości i posługi, diakon winien mieć w pamięci upomnienie św. Polikarpa: „Miłosierni, gorliwi, postępujący drogą prawdy tego Pana, który stał się sługą wszystkich” Lumen Gentium, n.29

Do stanu duchownego dnia 04.06.2022r. dołączyło 4 kleryków siedleckiego seminarium:

  • Arkadiusz Chromiec z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kornicy
  • Jan Kociubiński z parafii Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim
  • Aleksander Lis z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim
  • Marcin Sulej z parafii św. Brata Alberta w Łukowie

Serdecznie im gratulujemy podjęcia służby diakońskiej, dziękujemy za podjęcie trudu i dawanie dobrego przykładu klerykom oraz życzymy nieustannego spalania się dla Chrystusa. Prosimy wszystkich czytelników o gorliwą modlitwę za nowowyświęconych diakonów, a także za diakonów przygotowujących się w dn. 04-10.06.2022r. do przyjęcia święceń prezbiteratu.


Galeria

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności