Sympozjum historyczne

Opublikowany: 13.11.2019 zmodyfikowany: 25.11.2019

 

Pełni Ducha Bożego
– Na wszelkie dzieło dobre gotowi

 

     Dnia 13 listopada 2019 roku w naszej wspólnocie seminaryjnej odbyło się sympozjum historyczne pt.: „Pełni Ducha Świętego. Na wszelkie dzieło dobre gotowi”. Sympozjum zorganizowane w setną rocznicę wskrzeszenia seminarium.

     Nasze świętowanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą pod przewodnictwem Ordynariusza Siedleckiego – ks. bpa Kazimierza Gurdy. Na Eucharystii zgromadzili się księża profesorowie, zaproszeni goście i prelegenci, poproszeni o wygłoszenie wykładów naukowych.
We wprowadzeniu do Eucharystii rektor seminarium – ks. rektor Piotr Paćkowski wspomniał, że to sympozjum jest jakby zwieńczeniem naszego świętowania 200 lat istnienia Wyższego Seminarium Duchownego oraz 100 lat od jego wskrzeszenia.

     Sesję wykładową rozpoczął ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Referat zatytułował: „Zwyczajny człowiek – niezwykłe powołanie”. W swoim wystąpieniu próbował wyjaśnić w kilku odsłonach co wpływa na nasze niezwykłe powołanie.

     Jako drugi wykład poprowadził ks. prof. dr hab. Jan Walkusz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przedstawił referat pt.: „Ecclesiae servier in unitate. Stolica Apostolska a proces przygotowania do kapłaństwa”, w którym przedłożył jak wyglądało przygotowanie do kapłaństwa w dziejach kościoła; w  jaki sposób najwyższe instancje kościelne przygotowywały do kapłaństwa.

     Kolejny referat pt.: „Etapy dziejów seminarium duchownego diecezji janowskiej, później siedleckiej, na przestrzeni 200 lat istnienia” wygłosił ks. dr Jacek Wojda, profesor Historii Kościoła WSD Siedlce. W swoim wystąpieniu przedstawił 5 etapów działalności seminarium duchownego, a więc wydarzenia i osoby, które odcisnęły swoje piętno w procesie tworzenia duchowej uczelni diecezjalnej.

     Jako ostatni głos zabrał ks. Wojciech Hackiewicz, profesor i dyrektor biblioteki WSD Siedlce. Przygotował wykład pt.: „Biblioteka sercem uczelni. Krótka historia biblioteki WSD w Siedlcach – «Serca po trzech zawałach»”. W swojej pracy przedstawił dzieje naszej uczelni w aspekcie odnalezionych i zachowanych księgozbiorów.

     Na zakończenie głos zabrał delegat Collegium Mazovia, który w imieniu J.M. dr Bożeny Piechowicz odczytał list skierowany do rektora i alumnów WSD Siedlce.

    Swoje słowa wdzięczności i radości wyraził również Biskup Siedlecki – ks. Kazimierz Gurda. Wspomniał, że dzięki temu sympozjum możemy lepiej poznać i odczytać historię seminarium, która bardzo ściśle złączona jest z historią Diecezji.

Wszystkie wykłady w formie nagrania video można znaleźć, zobaczyć i posłuchać w zakładce JUBILEUSZ – WYDARZENIA JUBILEUSZOWE. Zapraszamy.

 


Liturgia słowa

28 stycznia 2020
wtorek
Rok liturgiczny: A/II
Wspomnienie Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
Pierwsze czytanie:
2 Sm 6, 12b-15. 17-19
Psalm responsoryjny:
Ps 24 (23), 7-8. 9-10 (R.: por. 10b)
Werset przed Ewangelią:
Mt 11, 25
Ewangelia:
Mk 3, 31-35
św. Tomasz z Akwinu*, św. Amadeus z Lozanny, św. Piotr Nolasco, św. Piotr Tomasz, św. Paulinus z Akwilei.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności